"käyttöliittymäsuunnittelu" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Kehitysehdotus verkkosivustoksi: case Be Informal 

   Käyhkö, Juho (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena on DeLi-projektiin liittyvän Be Informal-verkkosivun uudelleen suunnittelu. Verkkosivun tarkoitus on toimia sosiaalisena kohtaamis- ja sisällöntuottopaikkana nuorille koululaisille liittyen terveyteen ...
  • Käytettävyys terveydenhuoltoon liittyvän iPad-sovelluksen suunnittelussa 

   Piekäinen, Anita (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytteen tavoitteena oli selvittää, soveltuuko tabletti käytettäväksi määrätynlaisessa terveystarkastuksessa PC:n sijasta, ja millainen on sen käytettävyys. Tutkittiin myös uuden sovelluksen kehittämisprosessia ...
  • Käyttöliittymien prototyypitystyökalun valinta If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:lle 

   Terrilä, Juha (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Web-palveluiden ja mobiilisovellusten kehityksessä käytettävät ketterät menetelmät asettavat käyttöliittymien käyttökokemuksen suunnittelulle vaatimuksen kyvystä arvioida nopeasti suunnitteluratkaisujen toimivuutta. Tässä ...
  • Puolustusvoimien sähköisen poissaoloprosessin kehittäminen 

   Veikkanen, Jonna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän kehittämistyön tavoitteena oli selvittää, miten Puolustusvoimien olemassa olevaa sähköisten palveluiden käyttöliittymää tulisi kehittää sen käytettävyyden parantamiseksi. Työssä tutkittiin, mitkä ovat hyvän käyttöliittymän ...