"käyttöliittymät" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Eleohjaustoiminnallisuuksien kehittäminen tv-grafiikkajärjestelmään 

   Piiroinen, Timo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia eleohjaimen käyttöä tv-grafiikkasovelluksen ohjaamisessa. Kehittämistyö toteutettiin Maisti Oy:n tarpeesta kehittää uudenlaisia interaktiivisia grafiikanohjausmenetelmiä. Tutkimuksessa ...
  • Jumppa-DVD aivohalvauspotilaille 

   Lahti, Jarkko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tavoitteena oli tuottaa aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen tarkoitettu jumppa-DVD. Sen tilasi Lohjan Seudun Aivohalvaus- ja Afasiayhdistys. Projektiin kuului suunnitteluvaihe yhteistyökumppaneiden kanssa, toimintasuunnitelman ...
  • Kehitysehdotus verkkosivustoksi: case Be Informal 

   Käyhkö, Juho (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena on DeLi-projektiin liittyvän Be Informal-verkkosivun uudelleen suunnittelu. Verkkosivun tarkoitus on toimia sosiaalisena kohtaamis- ja sisällöntuottopaikkana nuorille koululaisille liittyen terveyteen ...
  • Käytettävyysperiaatteiden tutkiminen työjärjestelmissä 

   Vartiainen, Anna-Mari (2019)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin, että millaisia käyttöliittymäpreferenssejä työjärjestelmien käyttäjillä on. Tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle kuluttajille suunnattujen järjestelmien suunnitteluperiaatteista, ja tavoitteena ...
  • Käytettävyystutkimus : case: Harmonia Nettikauppa 

   Honkalampi, Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia Harmonia Nettikaupan käytettävyyttä ja antaa lopuksi kehitysehdotus sivuston käytettävyyden parantamisesta. Tutkimuksella tavoiteltiin uusia asiakkaita ja siksi sivusto oli tarkoitus ...
  • Käyttöliittymän suunnittelu opintojaksojen laatukriteerien arviointien keräämiseen 

   Vigren, Tea (2020)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin mahdollisuutta toimeksiantajan, Laurea-ammattikorkeakoulun, opintojaksojen laatukriteerien arviointien keskitetystä keräämisestä. Toteutushetkellä arviointeja ei kerätty keskitetysti ja ...
  • Käyttöliittymän toteuttaminen tietokannalle Case: Edustajarekisteri 

   Kalle, Tervo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään käyttöliittymän tekemistä Apache Wicket –ohjelmistokehyksellä, työssä hyödynnetään myös käyttöliittymäsuunnittelua ja Scrumia. Opinnäytetyön aiheena oleva projekti on tehty yrityksen ...
  • Materiaalinhallintajärjestelmä uusmediatoimiston tarpeisiin : Tapaus: Barabra Oy 

   Sinisalo, Antti; Räsänen, Esko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa yritykselle sopiva www-pohjainen tiedostojenhallintajärjestelmä, jota se voi hyödyntää jokapäiväisessa työelämässä yhdessä sidosryhmien kanssa. Kehitettävän tietojärjestelmän ...
  • Ostolaskujen käsittelyn automatisointi : Käyttöliittymäautomaatio ja ohjelmistorobotiikka 

   Tolmala, Toni (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli vertailla ostolaskujen käsittelyn automatisointia käyttöliittymäautomaation ja ohjelmistorobotiikan avulla. Tavoitteena oli selvittää keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat sääntöperusteisen ...
  • PATJASTA VITJAAN - POLIISIASIAIN TIETOJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 

   Järvinen, Jani-Heikki (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä tehtiin käytettävyystutkimuksen asiantuntija-arvio kahdelle CRM-tietojärjestelmälle, jotka olivat ehdokkaina tietojärjestelmäalustaksi uudelle Viranomaistietojärjestelmälle Poliisiasiain tietojärjestelmän ...
  • Räätälöity mediatietokone 

   Lähteenmäki, Pekka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tutkimuksen kohteeksi valittiin olohuoneeseen sijoitettava, itse asennettu kotiteatteri tietokone, eli HTPC (engl. Home Theater PC, Henkilökohtainen kotiteatteritietokone.) Opinnäytetyössä haastettiin tekijä ...
  • Uuden käyttöliittymän suunnittelu ja tilausprosessin kehittäminen 

   Yli-Hukka, Nanna (2020)
   Toiminnallisessa opinnäytetyössä suunniteltiin toimeksiantajayritykselle uusi käyttöliittymä ja samalla kehitettiin siihen liittyvä tilausprosessi, jotka yhdessä nopeuttavat tilauksen etenemistä nopeammalla syklillä. ...
  • Windows Installer XML: käyttöönotto asennusohjelman tekemisessä 

   Koskina, Ekaterina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä opittiin luomaan oma asennusohjelma Windows- käyttöjärjestelmää varten käyttäen Windows Installer XML työkalupakettia. Tavoitteena oli tutustuttaa lukijoita Window Installer- palveluun, joka vastaa ...
  • WWW-sivujen kehitysehdotus: Case Management Events 

   Uusitalo, Anna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kehittämisehdotus tapahtuma-alan yritykselle jo olemassa olevista maakohtaisista lokaalisivuista. Opinnäytetyössä tutkittiin, millaisia asioita tulisi ottaa huomioon asiakasyrityksen ...
  • Yritysratkaisun käytettävyys - Case Kauppalehti Osakeyhtiö 

   Nyyssönen, Eero (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Kauppalehti Osakeyhtiön yritysratkaisun käytet-tävyyttä. Työssä myös pohditaan sen nykytilaa, mahdollisia ongelmia ja kehitysehdotuksia. Media-ala elää murrosaikaa ja yhä useampi ...