"käyttöpääoma" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Kassanhallinta Yritys Oy Ab:ssä 

   Kalliomäki, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Yrityksen strateginen suunnittelu on nykyhetkessä tehtyjä päätöksiä ja toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuleva menestys ja mahdollisuuksien hyödyntäminen. Yrityksen strategiset tavoitteet puretaan toimintasuunnitelmaksi. ...
  • Maksuehtojen kustannusvaikutukset Yritys Oy Ab:ssä 

   Tuomisto, Teemu; Silmunen, Justus (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aihe on selvittää yhteistyöyrityksen maksuehtojen vaikutuksia kustannusten kannalta. Vaikutuksia tutkitaan maksuehtojen erilaisissa kehitysnäkymissä sekä nykytilassa. Toimeksianto toteutetaan yhteistyöyrityksen ...
  • Maksuehtojen kustannusvaikutukset Yritys Oy Ab:ssä 

   Silmunen, Justus; Tuomisto, Teemu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aihe on selvittää yhteistyöyrityksen maksuehtojen vaikutuksia kustannusten kannalta. Vaikutuksia tutkitaan maksuehtojen erilaisissa kehitysnäkymissä sekä nykytilassa. Toimeksianto toteutetaan yhteistyöyrityksen ...
  • Miten maksuaika vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja kassavirtoihin? 

   Jäättelä, Ilkka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Henkilöstönvuokrausala on toipumassa vuonna 2008 alkaneesta talouden taantumasta. Koko-naisuutena toimiala kasvaa mutta yritysten vaihtuvuus alalla on myös suurta. Toimiala työllistää noin yhden prosentin kokonaistyövoimasta ...