"laadukas hoitotyö" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Viriketoiminnan kartoitus dementiaryhmäkoti Annin kammarissa 

      Leppihalme, Tiia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
      Opinnäytetyöni on laadullinen tutkielma, jolla kartoitetaan viriketoimintaa dementiaryhmäkoti Annin kammarissa. Työn tavoitteena oli selvittää Annin kammarin viriketoiminnan nykytilan lisäksi viriketoiminnan merkitystä ...