"laadullinen haastattelututkimus" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Palveluneuvojien perehdytys - Case Finanssialan yritys X 

      Laakkonen, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyössä perehdytään Finanssialan yritys X:n Kanta-Helsingin toimialueen palveluneuvojien perehdytykseen. Finanssialan yritys X toimii koko Suomen alueella ja on osa suurempaa finanssikonsernia. Yrityksellä on koko ...