"laadullinen tutkimus" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Aivoinfarktipotilaan kotihoito-ohje liikunnan harrastamisen tueksi 

   Pulkkinen, Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa erään sairaalan medisiiniselle yhteisosastolle kotihoito-ohje kotiutumassa oleville aivoinfarktipotilaille. Kotihoito-ohjeen oli tarkoitus sisältää liikunnan harrastamista koskevia ...
  • Alumniyhdistyksen näkyvyys sosiaalisissa medioissa. Miten ja miksi? Case: Laurean alumnit ry 

   Soikkeli, Essi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Laurean alumnit ry:n näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja sitä, miten ja miksi siellä tulisi olla esillä. Tutkimuksen päätavoitteena oli löytää kehitysehdotuksia yhdistykselle siitä, ...
  • Ammatinopettajien käsitys koulutusreformista hius- ja kauneudenhoitoalalla 

   Lahtinen, Susanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää laadullisen tutkimuksen avulla ammatinopettajien käsitystä ammatillisen koulutuksen reformista. Lisäksi selvitetään, mitä positiivisia ja negatiivisia asioita reformi on ...
  • Asiakassuunnitelman merkitys suunnitelmallisessa perhetyössä 

   Kaas, Karin (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössäni tutkin lastensuojelun asiakassuunnitelman merkitystä perheohjaajien työssä. Tutkimusaiheeni lähti liikkeelle Järvenpään perhetyön yksikkö Tilkun toiveesta, sillä Järvenpäässä on käyty keskustelua ...
  • Asiantuntijaorganisaatio Trainers' Housen sisältömarkkinoinnin kehittäminen 

   Jokinen, Jannika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Trainers’ Housen toimeksiantona sitä, minkälainen B2B-sisältö on houkuttelevaa ja sitouttaa asiakkaita. Tarkoituksena oli kerätä tietoa toimeksiantajan nykyisiltä asiakkailta ...
  • Asiantuntijapalveluorganisaation intranetin käytettävyystutkimus 

   Teerioja, Carita (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli käytettävyystutkimus Yritys X:n intranetistä. Käytettävyystutkimuksen avulla oli tarkoitus selvittää kuinka helposti tieto on löydettävissä sekä mahdolliset käytettävyysongelmat. Tutkimuksen ...
  • Diagnoosina ADHD : sairaanhoitajien kokemuksia hoitamisesta nuorisopsykiatrisella osastolla 

   Enckell, Jenni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sairaanhoitajien kokemuksia hoitaa nuorisopsykiatrisella osastolla nuoria, joilla on todettu ADHD. Asiaa lähestyttiin perhetyön ja yhteisöllisyyden teemoista. Tarkoituksena ...
  • Digitaalinen ulkomainonta ja digitaalisten mainosratkaisujen käyttö kauppakeskuksissa nyt ja tulevaisuudessa 

   Pietikäinen, Sanna; Paavola, Sofia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli digitaalinen ulkomainonta ja digitaalisten mainosratkaisujen käyttö kauppakeskuksissa nyt ja tulevaisuudessa. Opinnäytetyön tavoite oli tutkia kauppakeskusten nykyisiä digitaalisia ...
  • Digitaalisen ulkomainonnan tulevaisuus Suomessa 

   Paakkala, Petteri (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miltä näyttää digitaalisen ulkomainonnan lähitulevaisuus varsinkin Suomessa. Työn tarkoituksena on pohtia etenkin seuraavan viiden vuoden tulevaisuuden näkymää. Työn tavoitteena ...
  • eForm-applikaation käytettävyystestaus Case: CGI Suomi Oy 

   Lappalainen, Tomi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on käytettävyystutkimus CGI Suomi Oy:n uudelle eForm-applikaatiolle. Käytettävyystutkimuksessa pyrin selvittämään, mitä käytettävyysongelmia eForm-applikaatiossa on sekä tilaajien että ...
  • Elämää pakko-oireiden kanssa 

   Sorjonen, Taru (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pakko-oireista häiriötä sairastavien henkilöiden kokemuksia sairaudesta, sen vaikutuksista elämään sekä heidän kokemastaan hoidosta. Tavoitteena oli lisätä tietoutta omaisille, ...
  • "Että valvottaisiin paremmin ja perheet huolehtisivat enemmän" : Nuorten ja ammattilaisten kokemuksia nuorisoalan ehkäisevästä päihdetyöstä Hyvinkäällä 

   Martikainen, Merianna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Hyvinkään kaupungin nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön palvelujen nykytilaa sekä nuorten ja ammattilaisten näkemyksiä toimista, joilla nuorten päihteiden käyttöä voitaisiin ehkäistä. Opinnäytetyön ...
  • Etätyön mahdollisuudet ja tutkimustulosten soveltaminen Etäpalveluun 

   Viitanen, Timo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö käsittelee toimeksiantajayrityksen uutta Etäpalvelu-nimistä palvelumahdollisuutta. Toimeksiantaja on innovatiivisten teknologioiden, ratkaisujen ja asiantuntijapalveluiden toimittaja. Yrityksen liiketoimintasektoreita ...
  • Fysioterapeuttien kokemuksia suorien vatsalihasten erkaantuman fysioterapiasta 

   Holopainen, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suorien vatsalihasten erkaantuma on yleinen ilmiö odottavilla ja synnyttäneillä naisilla. Raskauden aikainen vatsaseinämään kohdistuva rasitus saa vatsalihakset sekä suoria vatsalihaksia yhdistävän linea alban, eli valkoisen ...
  • Google Appsin hyödyt ja haitat yrityksessä 

   Vähäkari, Kalle (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön aiheena on tutkia Googlen yrityksille suunnatun Google Apps – paketin hyötyjä ja haittoja grafiikka-alan yrityksen käytössä. Paketti on laajassa käytössä yrityksen jokapäiväisessä ...
  • Henkilöstöpalveluyrityksen tuotannon rekrytointiprosessien kehittäminen 

   Joulamo, Sami (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoite oli saada yritys x:lle yhtenäinen rekrytointiprosessi, jossa kaikki eri toimialoilla toimivat HR-koordinaattorit pystyisivät tekemään työnsä yhden ohjeistuksen mukaisesti. Teoriaosuudet, jotka ...
  • Henkilöstöprosessien vaikutus sitoutumiseen asiantuntijaorganisaatiossa 

   Häggström, Synneve; Mykkänen, Marika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten henkilöstöprosessit vaikuttavat työntekijöiden sitoutumiseen asiantuntijaorganisaatiossa. Opinnäytetyö tehtiin julkishallinnon organisaatiolle, jolla on asiantuntijoita ...
  • Hoitajien kokemuksia vastasyntyneen ja vanhempien välisestä ihokontaktista lastenosastolla 

   Holmqvist, Nea (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) Nea Holmqvist Hoitajien kokemuksia vastasyntyneen ja vanhempien välisestä ihokontaktista lastenosastolla Vuosi 2016 Sivumäärä 57 ...
  • Idänkaupan toimintaympäristö nyky-Venäjällä 

   Salonen, Kaisa; Kastikainen, Nella (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista keskustelua idänkaupan venäläisestä toimintaympäristöstä tällä hetkellä Suomessa käydään. Opinnäytetyön tietoperustassa tarkasteltiin Venäjän lähihistoriaa ...
  • Inter Electric Oy:n tarjousprosessin kehittäminen 

   Ding, Yunsai (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ja kehittää tarjousvaiheen eri toimintatapoja pienelle palvelutoimintoja toteuttavalle yritykselle Inter Electric Oy:lle. Mallin tavoitteena on edistää yrityk-selle arvoa tuottavien, ...