"y-sukupolvi" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Työnantajakuva tradenomiopiskelijoiden näkökulmasta, Case: Posti Group Oyj 

   Lehto, Mira (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin, millainen on Postin työnantajakuva opiskelijoiden näkökulmasta, ja miten työnantajakuvaa voidaan kehittää nuorille houkuttelevammaksi. Kohderyhmänä olivat Laurea-ammattikorkeakoulun tradenomio ...
  • Y-sukupolven johtaminen Airpro Oy:ssä 

   Lehtola, Heikki (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Y-sukupolvi on jo hämmentämässä työelämää. Näitä 1980−1990 -luvuilla syntyneitä ihmisiä kuvaillaan kärsimättömäksi sukupolveksi, joka ei auktoriteetteja kunnioita. Monissa yrityksissä ollaan hieman hämillään näiden nuorien ...
  • Y-sukupolven johtaminen ja motivointi työelämässä – Case: Yritys X 

   Kujanpää, Ida (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Yritys X:n esimiehet johtavat ja motivoivat Y-sukupolven edustajia työssään. Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää aiheeseen kehittämiskohteita verraten saatuja tutkimustuloksia ...
  • Y-sukupolvi - tulevaisuuden toivo vai haaste työelämälle? 

   Silvennoinen, Emma; Kauppi, Katariina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli esitellä Y-sukupolven odotuksia työelämää kohtaan. Opin-näytetyön aiheeseen päädyttiin opiskelijoiden oman mielenkiinnon ja aiheen ajankohtaisuuden vuoksi. Opinnäytetyössä esitellään ...