"ydinosaaminen" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Myynnillisen asiakaspalvelijan osaamisprofiilin määrittäminen Suur-Seudun osuuskaupassa : case: ABC Lohja 

   Lehto, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli määrittää, millainen on ABC-liikennemyymälän myynnillisen asiakaspalvelijan osaamisen tavoiteprofiili Suur-Seudun Osuuskaupassa. Osaamisen tavoiteprofiilia voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi ...
  • Osaamisen johtaminen MJK-instituutissa 

   Arminen, Tarja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyö keskittyy osaamisen johtamiseen. Työn tarkoituksena oli laatia MJK-instituutille sellainen osaamisen johtamisen malli, mikä edesauttaisi organisaatiota saavuttamaan strategiset tavoitteensa. Käsillä ...
  • Osaamisen kartoittamisen kehittäminen Case: TTS Työtehoseura ry 

   Forssell, Taavi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimeksiantajana toimineen yrityksen strategisesti tärkeät ydinosaamiset ja niiden näkyminen henkilöstön työssä vaadittavina yksittäisinä osaamisina, tietoina ja taitoina. ...