"Hiltunen, Piritta" - Selaus tekijän mukaan Julkaisut

    • Palvelusta tuotteeksi : Käsikirja palvelutuotteiden muotoiluun 

      Hiltunen, Piritta (Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra, 2017)
      Tämä käsikirja tarjoaa hanketoimijoille välineitä niin uusien kuin jo olemassa olevien toimintamallien ja palveluiden ideointiin, innovointiin, suunnitteluun ja toteutukseen. Käsikirja auttaa määrittelemään ja dokumentoimaan ...