"Juujärvi, Soile" - Selaus tekijän mukaan Julkaisut

    • Sosionomin (AMK) osaamisen arviointi asiakasturvallisuuden näkökulmasta 

      Helminen, Jari; Juujärvi, Soile; Koivisto, Markku; Rinne, Päivi; Rusi, Meeri (Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2020)
      Sosionomi (AMK) -tutkintoa järjestää yhdeksäntoista ammattikorkeakoulua vuonna 2020. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Sosionomitutkinnon suorittaneella on laaja-alainen ammatillinen osaaminen sosiaalialalle. ...