"Karjalainen, Anna Liisa" - Selaus tekijän mukaan Julkaisut

  • DIAKpeda – kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä 

   Karjalainen, Anna Liisa; Koistinen, Paula; Kolkka, Marjo; Ylönen, Merja; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C Katsauksia ja aineistoja, 32 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Pedagoginen kehittäminen on jatkuva syklinen ja monikerroksinen prosessi. Tässä julkaisussa on pieni osa niistä pedagogisista kehittämisprosesseista ja innovaatioista, joita Diakonia-ammattikorkeakoulussa on tehty ja jotka ...
  • DIAKpedalla asiakaslähtöisyyttä, reflektiivisyyttä ja digitaalisuutta 

   Gothóni, Raili
   Diak Opetus 1 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   DIAKpeda-julkaisu on pedagogiikan ja hyvien käytäntöjen jakamisen foorumi. DIAKpedalla asiakaslähtöisyyttä, reflektiivisyyttä ja digitaalisuutta -kirjassa kuvataan Diakin pedagogista kehittämistä osana ammattikorkeakoulun ...
  • Elettyä ymmärtämässä : omaelämäkerrallinen kirjoittaminen ja teksti reflektiona sosiaalialan ammattikorkeakouluopinnoissa 

   Karjalainen, Anna Liisa
   Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. A, Tutkimuksia 35 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millainen reflektion väline omaelämäkerrallinen kirjoittaminen ja teksti ovat ja miten ne soveltuvat pedagogiseen käyttöön. Aineisto on koottu 3–3,5 vuoden mittaisesta omaelämäkerrallisen ...
  • Eri tavoin kommunikoivien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan työssä 

   Karjalainen, Anna Liisa; Wallenius-Penttilä, Kristiina; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak Opetus 5 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2020)
   SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ammattilaiset kohtaavat työssään ihmisiä, joiden kanssa heillä ei ole yhteistä kieltä tai joiden tapa kommunikoida poikkeaa heidän omasta tavastaan. Väestön ikääntyminen ja yhteiskunnan ...
  • Osallistavaa oppimista ja kehittämistä 

   Gothóni, Raili; Karjalainen, Anna Liisa; Koistinen, Paula; Kolkka, Marjo; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak Opetus 3 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   DIAKpeda 3 -julkaisussa käsitellään lukuvuoden 2015–2016 aikana tehtyjä pedagogisia toteutuksia. Kirjan erityisenä painopisteenä on työelämää ja oppimista palveleva yhteiskehittäminen. Diak vastaa näin haasteeseen ...
  • Yhteistyötä, kehittämistä ja kokeilua ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnan opetuksessa 

   Hovila, Hanna; Karjalainen, Anna Liisa; Toivanen, Juhani; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak puheenvuoro 7 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)