"Nieminen, Ari" - Selaus tekijän mukaan Julkaisut

  • Osallisuuden tila - Käsitteestä ja toteutuksesta 

   Nieminen, Ari
   Diak Puheenvuoro 22 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tässä julkaisussa tarkastellaan sitä, miten voidaan paikallisesti saavuttaa yleisiä yhteiskuntapoliittisia päämääriä, edistää osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Lähtökohtana on ajatus osallisuuden tilasta. Osallisuuden ...
  • Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia 

   Kostilainen, Harri; Nieminen, Ari; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak Työelämä, 13 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä kirja on ajankohtainen puheenvuoro sosiaalisen kuntouksen näkökulmista ja mahdollisuuksista hyvinvointipalvelujen muutosvaiheessa. Sosiaalinen kuntoutus tuli sosiaalilainsäädäntöön vuonna 2014. ”Sosiaalisella ...