"Nummela, Niko" - Selaus tekijän mukaan Julkaisut

  • Improving the social inclusion of young people through the cooperation of theatre and sports 

   Hyväri, Susanna; Lindholm, Marja; Nummela, Niko; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak Puheenvuoro 23 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   The experience of inclusion and life’s meaningfulness comes from interacting with other people. A communal experience and sense of belonging can also benefit people in other areas of life. The youth groups of the Participatory ...
  • Nuorten osallisuuden vahvistaminen teatteri- ja liikunta-alan yhteistoimintaa kehittämällä 

   Hyväri, Susanna; Lindholm, Marja; Nummela, Niko; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak Puheenvuoro 20 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kokemus osallisuudesta ja elämän merkityksellisyydestä syntyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Yhteisöllisyys ja tunne ryhmään kuulumisesta vahvistavat myös muita elämän osa-alueita. Nuorille suunnatun Osallistava ...