"Thitz, Päivi" - Selaus tekijän mukaan Julkaisut

  • Diakonisen hoitotyön perusteet ja käytäntö 

   Thitz, Päivi; Malkavaara, Mikko; Rättyä, Lea; Valtonen, Minna; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak Opetus 6 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Diakonisessa hoitotyössä edistetään kokonaisvaltaisesti terveyttä ja hyvinvointia. Siinä vahvistetaan toivon näköaloja ja ihmisen omia voimavaroja. Tässä julkaisussa kuvataan diakonisen hoitotyön perusteita ja käytäntöjä ...
  • Etsivää ja osallistavaa vanhustyötä kehittämässä - IkäArvokas-hankkeen ulkoinen arviointi 

   Thitz, Päivi
   Diak Puheenvuoro, 6 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   IkäArvokas-hankkeessa kehitettiin etsivän ja osallistavan vanhustyön menetelmiä seurakuntien diakoniatyössä. Hankkeen tavoitteena oli ikääntyneiden huono-osaisuudesta johtuvan syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentäminen ...
  • Seurakunta osallisuuden yhteisönä 

   Thitz, Päivi
   Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. A, Tutkimuksia 40 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2013)