"Ylönen, Merja" - Selaus tekijän mukaan Julkaisut

  • DIAKpeda – kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä 

   Karjalainen, Anna Liisa; Koistinen, Paula; Kolkka, Marjo; Ylönen, Merja; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C Katsauksia ja aineistoja, 32 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Pedagoginen kehittäminen on jatkuva syklinen ja monikerroksinen prosessi. Tässä julkaisussa on pieni osa niistä pedagogisista kehittämisprosesseista ja innovaatioista, joita Diakonia-ammattikorkeakoulussa on tehty ja jotka ...