"palvelujärjestelmät" - Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Eriarvoisuutta kaventamassa : tunnista kehittämistarve alueellasi ja hyödynnä valmiit välineet 

   Kainulainen, Sakari; Wiens, Varpu; Zitting, Joakim; Sauvola, Ritva; Pulliainen, Marjo (Sokra ja Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Julkaisuun on koottu reilun viiden vuoden kokemuksista jalostuneita näkemyksiä siitä, miltä huono-osaisuus näyttäytyy maakunnissa ja miltä se tuntuu köyhien arjessa. Samalla kerrotaan, miten huono-osaisuuden vähentämistä ...
  • Hoitavaa liikuntaa sosiaali- ja terveydenhoitoon : Liikunta-aktiivisuusmallin vaikutusten ja kustannusten arviointi 

   Steffansson, Marina
   Diak työelämä 11 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Pieksämäellä sosiaali- ja terveydenhuoltoon integroidulla liikunta-aktivointimallilla pyritään saamaan fyysisesti inaktiivit työikäiset liikkeelle ja liikkumaan. Liikuntaa käytetään hoitomuotona jo todettuihin sairauksiin ...
  • Hyvinvointipalvelut toimiviksi 

   Kettunen, Aija; Vuokila-Oikkonen, Päivi; Määttä, Anne; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak työelämä, 5 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Nuorten osallisuuden edistäminen : Selvitysmiehen raportti 

   Hiilamo, Heikki; Määttä, Anne; Koskenvuo, Karoliina; Pyykkönen, Jussi; Räsänen, Tapio; Aaltonen, Sanna
   Diak puheenvuoro 11 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Miten koulutuksen, tarjoittelun ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää voisi vähentää? Tässä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeirön tilaamassa selvityshenkilöraportissa kartoitetaan ...