"pedagogiikka" - Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • DIAKpeda – kehittämistä, kokeilua ja yhteistä työtä 

   Karjalainen, Anna Liisa; Koistinen, Paula; Kolkka, Marjo; Ylönen, Merja; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C Katsauksia ja aineistoja, 32 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Pedagoginen kehittäminen on jatkuva syklinen ja monikerroksinen prosessi. Tässä julkaisussa on pieni osa niistä pedagogisista kehittämisprosesseista ja innovaatioista, joita Diakonia-ammattikorkeakoulussa on tehty ja jotka ...
  • DIAKpedalla asiakaslähtöisyyttä, reflektiivisyyttä ja digitaalisuutta 

   Gothóni, Raili
   Diak Opetus 1 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   DIAKpeda-julkaisu on pedagogiikan ja hyvien käytäntöjen jakamisen foorumi. DIAKpedalla asiakaslähtöisyyttä, reflektiivisyyttä ja digitaalisuutta -kirjassa kuvataan Diakin pedagogista kehittämistä osana ammattikorkeakoulun ...
  • Osallistavaa oppimista ja kehittämistä 

   Gothóni, Raili; Karjalainen, Anna Liisa; Koistinen, Paula; Kolkka, Marjo; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak Opetus 3 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   DIAKpeda 3 -julkaisussa käsitellään lukuvuoden 2015–2016 aikana tehtyjä pedagogisia toteutuksia. Kirjan erityisenä painopisteenä on työelämää ja oppimista palveleva yhteiskehittäminen. Diak vastaa näin haasteeseen ...
  • Työelämälähtöistä ammattikorkeakoulupedagogiikkaa rakentamassa 

   Helminen, Jari; Hyväri, Susanna; Natri, Pirkko; Pyykkö, Anita; Tuovinen-Kakko, Tarja; Tuuri, Kaija; Vuoti, Maire
   Diak Työelämä 3 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Yhteistyötä, kehittämistä ja kokeilua ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnan opetuksessa 

   Hovila, Hanna; Karjalainen, Anna Liisa; Toivanen, Juhani; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak puheenvuoro 7 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Yhteisöpajat osallisuuden, oppimisen ja muutoksen mahdollistajina 

   Valtonen, Minna; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak Työelämä 15 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä julkaisussa kuvataan yhteisöpajojen kehittymistä ja käytännön toteutuksia sekä analysoidaan yhteisöpajatoiminnan taustalla vaikuttavia pedagogisia, eettisiä ja teologisia ideoita. Yhteisöpajat ovat osa ...