"yhteisöllisyys" - Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Asukkaat alueen hyvinvoinnin rakentajina – kokemuksia Oulun Rajakylän kehittämisestä 

   Vuokila-Oikkonen, Päivi; Hyväri, Susanna; Keskitalo, Elsa; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak Työelämä 19 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Julkaisussa kuvataan Oulun Rajakylässä toteutetun asukasosallisuutta kehittäneen hankkeen tuloksia. Julkaisun kirjoittajia ovat hankkeen työntekijät ja asuinyhteisöjen osallisuuden sekä yhteisöjen kehittämisen kysymyksiin ...
  • Osallistavaa oppimista ja kehittämistä 

   Gothóni, Raili; Karjalainen, Anna Liisa; Koistinen, Paula; Kolkka, Marjo; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak Opetus 3 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   DIAKpeda 3 -julkaisussa käsitellään lukuvuoden 2015–2016 aikana tehtyjä pedagogisia toteutuksia. Kirjan erityisenä painopisteenä on työelämää ja oppimista palveleva yhteiskehittäminen. Diak vastaa näin haasteeseen ...
  • Seurakunta osallisuuden yhteisönä 

   Thitz, Päivi
   Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. A, Tutkimuksia 40 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  • The Young Confirmed Volunteers of the Evangelical Lutheran Church of Finland - Motivation, Religiosity, and Community 

   Porkka, Jouko
   Diak Tutkimus 2 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   The activities of young confirmed volunteers (YCVs) form a type of volunteer effort typical of the confirmation work of the Evangelical Lutheran Church of Finland (ELCF). This study looks into the motivation, expectations, ...
  • Yhteisöpajat osallisuuden, oppimisen ja muutoksen mahdollistajina 

   Valtonen, Minna; Diakonia-ammattikorkeakoulu
   Diak Työelämä 15 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä julkaisussa kuvataan yhteisöpajojen kehittymistä ja käytännön toteutuksia sekä analysoidaan yhteisöpajatoiminnan taustalla vaikuttavia pedagogisia, eettisiä ja teologisia ideoita. Yhteisöpajat ovat osa ...
  • Yksilöllisesti vaan ei yksin - kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta 

   Korhonen, Saila; Soininen, Mali
   Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C Katsauksia ja aineistoja, 29 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Yksilöllisesti vaan ei yksin – kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta -julkaisussa on yhdeksän erilaista osallisuuteen ja esteettömyyteen liittyvää puheenvuoroa. Asiantuntijuus syntyy erilaisuudesta. Tätä olemme ...