• Arvokas ohjaus 

   Juutilainen, Päivi-Katriina; Pasanen, Heikki; Alanko-Turunen, Merja; Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
   Haaga-Helian julkaisut (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinto-ohjaukselle asetetut tavoitteet ovat sangen kunnianhimoisia. Pyrkimyksenä on kohottaa työllisyysastetta ja kilpailukykyä, tukea osaamisen kehittämistä, nopeuttaa opintoja, edistää elinikäistä oppimista ja kansalaisten ...
  • Vertaisuuden tunnustaminen esimiesorientaationa 

   Pasanen, Heikki; Alanko-Turunen, Merja (Kansanvalistusseura, 2019)
   Tutkimme vertaisuuden tunnustamista esimies-työntekijäsuhteessa vertaisryhmämentorointikoulutuksessa, tutummin verme-koulutuksessa. Siinä tehtäviinsä nimitetyt päälliköt hakivat uutta orientaatiota esimiestyöhönsä. ...