• Transversaalit taidot tulevaisuuden ammattikorkeakoulun mahdollisuutena 

      Isacsson, Annica; Salonen, Arto; Guilland, Auli (Ammattikoulutuksen tutkimusseura OTTU ry, 2016)
      Euroopan komissio on määritellyt avaintaidoiksi luku- ja kirjoitustaidon, äidinkielen ja vieraiden kielten taidon, digitaaliset taidot sekä matematiikan ja luonnontieteiden perusosaamisen. Avaintaidoissa on tunnistettavissa ...