• Toimiiks-menetelmä : Ymmärrä ja kehitä asiakaspalvelutyötä 

      Martikainen-Rodriguez, Annariikka; Sarkkinen, Jarmo
      HAAGA-HELIAn julkaisusarja. Puheenvuoroja 2/2011 (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011)
      Asiakaspalveluyritysten johtamiskoulutuksessa prosessikuvausten ja palvelumanuaalien laadinta on ollut arkipäivää jo pitkään. Suurissa alan yrityksissä prosessikuvaukset ovat yleensä kunnossa, mutta pienissä tai keskisuurissa ...