• Transformatiivinen oppiminen antroposeenin ajassa 

   Siirilä, Jani; Salonen, Arto; Laininen, Erkka; Pantsar, Tytti; Tikkanen, Jukka (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr, 2018)
   Elämme antroposeenin aikaa. Ihminen on suurin yhteisen tulevaisuutemme määrittäjä. Tarvitsemme kykyä luoda kestävämpiä tulevaisuusnäkymiä. Tämä edellyttää, että sivistyksellisiä kysymyksiä tarkastellaan avarasti ja ...
  • Transversaalit taidot tulevaisuuden ammattikorkeakoulun mahdollisuutena 

   Isacsson, Annica; Salonen, Arto; Guilland, Auli (Ammattikoulutuksen tutkimusseura OTTU ry, 2016)
   Euroopan komissio on määritellyt avaintaidoiksi luku- ja kirjoitustaidon, äidinkielen ja vieraiden kielten taidon, digitaaliset taidot sekä matematiikan ja luonnontieteiden perusosaamisen. Avaintaidoissa on tunnistettavissa ...