• Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena 

      Töytäri, Aija; Tynjälä, Päivi; Vanhanen-Nuutinen, Liisa; Virtanen, Anne; Piirainen, Arja (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr., 2019)
      Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ammattikorkeakouluopettajien työelämäyhteistyön osaamishaasteita. Tutkimusaineisto kerättiin yksilö- ja ryhmähaastatteluilla, joihin osallistui 16 eri alojen ammattikorkeakouluopettajaa. ...