Huom! Theseus-tuen yhteydenotto on poissa käytöstä teknisten huoltotöiden takia 11.–15.10.2019. Ongelmatilanteessa ota yhteyttä oman ammattikorkeakoulun kirjastoon. Attention! Theseus Support e-mail is out of use 11.–15.10.2019. In case of problems please contact your own UAS Library. OBS! Theseus Support e-post är ur användning 11.–15.10.2019. Om du har problem, vänligen kontakta ditt eget UAS-bibliotek.
  • AMK-maisteri : työelämän moniosaaja 

   Mäki, Kimmo; Vanhanen-Nuutinen, Liisa; Kotila, Hannu; Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
   Haaga-Helian julkaisut (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Hankekirjoittaminen : Välineitä hanketoimintaan ja opinnäytetyöhön 

   Lambert, Pirjo; Vanhanen-Nuutinen, Liisa
   HAAGA-HELIAn julkaisusarja. Tutkimuksia 1/2010 (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2010)
  • Opettajankouluttajan osaaminen : ammatillisen opettajankouluttajan työn tulevaisuus 2025 

   Mäki, Kimmo; Vanhanen-Nuutinen, Liisa; Guttorm, Tomi; Mäntylä, Ritva; Stenlund, Antero; Weissman, Kirsti (2015)
   Ammatilliset opettajakouluttajat kohtaavat työssään työelämän ja ammatillisen koulutuksen muutokset ja niiden vaikutukset opettajan työhön. Opettajankouluttajat ohjaavat opettajaopiskelijoita ja kehittävät ja tutkivat ...
  • Opi työssä : uusia toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen 

   Kotila, Hannu; Mäki, Kimmo; Vanhanen-Nuutinen, Liisa; Moisio, Anu; Pettersson, Alisa; Aura, Pirjo; Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
   Haaga-Helian julkaisut 6/2016 (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opintojen aikaista työntekoa ei enää voi pitää ongelmana vaan mahdollisuutena. Työn opinnollistamisen työkalujen myötä opiskelijoiden tyytyväisyys opintoihin lisääntyy, kiinnittyminen työelämään paranee ja korkeakoulusta ...
  • Practical skills, education and development : Vocational education and training in Finland 

   Aaltonen, Katri; Aarreniemi-Jokipelto, Päivi; Heinilä, Henna; Heiskanen, Nina; Honkanen, Eija; Ihanainen, Pekka; Isacsson, Annica; Laitinen-Väänänen, Sirpa; Laukia, Jari; Potinkara, Heli; Vanhanen-Nuutinen, Liisa
   Haaga-Helian julkaisusarja. Kehittämisraportteja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2013)
  • Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena 

   Töytäri, Aija; Tynjälä, Päivi; Vanhanen-Nuutinen, Liisa; Virtanen, Anne; Piirainen, Arja (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr., 2019)
   Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ammattikorkeakouluopettajien työelämäyhteistyön osaamishaasteita. Tutkimusaineisto kerättiin yksilö- ja ryhmähaastatteluilla, joihin osallistui 16 eri alojen ammattikorkeakouluopettajaa. ...