- Huom! Theseus-tuki on poissa käytöstä teknisten huoltotöiden takia 11.–15.10.2019. Ongelmatilanteessa ole yhteydessä oman ammattikorkeakoulun kirjastoon. - Theseus Support-e-post är ur användning 11.–15.10.2019. Om du har problem, vänligen kontakta ditt eget UAS-bibliotek. - Theseus Support e-mail is out of use 11.–15.10.2019. In case of problems please contact your own UAS Library.
    • Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena 

      Töytäri, Aija; Tynjälä, Päivi; Vanhanen-Nuutinen, Liisa; Virtanen, Anne; Piirainen, Arja (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr., 2019)
      Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ammattikorkeakouluopettajien työelämäyhteistyön osaamishaasteita. Tutkimusaineisto kerättiin yksilö- ja ryhmähaastatteluilla, joihin osallistui 16 eri alojen ammattikorkeakouluopettajaa. ...