"yritysfuusiot" - Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Ikkunoita henkilöstövahvuuden muutokseen 

   Hakonen, Anu; Viitala, Riitta; Kääntä, Liisa (Vaasan yliopisto, 2020)
   Työpaikoilla henkilöstön määrä ja kokoonpano voivat muuttua paitsi irtisanomisten myös yhdistämisten ja siirtojen kautta. Kaikissa tapauksissa henkilöstövahvuuden muutokset ovat haastavia niin henkilöstölle kuin johdollekin. ...
  • Tarkastelunäkökulmina henkilöstön kokemus ja johtamisen käytännöt 

   Hakonen, Anu (Vaasan yliopisto, 2020)
   Työpaikoilla eletään toistuvien muutosten aikaa. Sekä organisaatioilta että jokaiselta työntekijältä odotetaan sopeutumiskykyä. Muutoksia aiheuttavat monet tekijät, kuten uusien teknologioiden käyttöönotto ja sen myötä ...
  • Taustalla vaikuttavat aineistot ja muutosmalli 

   Hakonen, Anu; Viitala, Riitta; Kääntä, Liisa (Vaasan yliopisto, 2020)
   Käyttäytymistieteen ja henkilöstöjohtamisen alojen tutkimuskirjallisuudessa irtisanomisia ja yhdistymisiä käsitellään harvoin yhdessä, mutta kirjallisuuteen perehtyminen ja omat tutkimuksemme toivat esiin paljon samoja tai ...