• Digitaalisen osaamisen kehittäminen sote-alalla 

   Juntunen, Anitta; Eklund, Anna-Leena; Haverinen, Merja; Huusko, Eero; Juntunen, Anitta; Kemppainen, Jaana; Kinnunen, Jukka; Mikkonen, Pauli; Moisanen, Kirsi; Rantaharju, Taneli; Ylitalo, Heli; Kajaanin ammattikorkeakoulu
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja tutkimuksia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Digios-hankkeessa (Digitaalisen ja teknologiaosaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveysalan palveluissa ja koulutuksessa Kainuussa, 1.3.2017-31.5.2019) on otettu askel eteenpäin digitaalisten palvelujen käyttöönotossa ...
  • Digitaalisten pelien hyödyntäminen matkailussa : Case Kainuu 

   Mitts, Jan; Salomaa, Anna; Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tähän raporttiin on koottu Kajaanin ammattikorkeakoulussa toteutetun Peliosaamisen hyödyntäminen matkailussa -hankkeen tulokset. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen yhteistyökumppanina toimi Karelia-amma ...
  • Diskreetti Fourier-muunnos ja sen hyödyntäminen signaalien spektrien muodostamisessa 

   Romppainen, Pentti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Diskreetin Fourier-muunnoksen (Discrete Fourier Transform, DFT) laskeminen on käynyt mahdolliseksi nopeiden algoritminen (Fast Fourier Transform, FFT) ja 1970-luvun jälkeisen tietojenkäsittelykapasiteetin kasvamisen myötä. ...
  • Eläintenkatselumatkailun yritystoiminnan nykytilakartoitus 2012 

   Järviluoma, Jari
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 24 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Selvityksessä esitellään yritystoimintaa, jossa eläinten katselua ja kuvausta tarjotaan matkailijoille eläinten luontaisessa elinympäristössä. Selvityksen aineisto kerättiin 45:lle alan yrittäjälle lähetetyllä kyselyllä. ...
  • GeoROAD : Geopolymeeripohjaisten materiaalien käyttö tiereikien paikkauksissa 

   Sarkkinen, Minna; Kemppainen, Kimmo; Gehör, Seppo; Kujala, Kauko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Teiden reikiintyminen muodostaa yleisimmän korjaustarpeen ja suurimman teiden ylläpitoa vaativan toimenpiteen. GeoRoad-hankkeen tavoitteena oli tutkia geopolymeerimateriaalien soveltuvuutta pinnoitettujen tievaurioiden ...
  • Green Care -palveluiden tarve Kainuussa 2017 

   Kotilainen, Heidi; Lipponen, Maija; Hökkä, Minna; Leskinen, Merja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  • IKÄIHMISTEN SUU- JA JALKATERVEYDEN KEHITTÄMINEN KAMKin JA TYÖELÄMÄN YHTEISTYÖNÄ 

   Juntunen, Anitta; Hökkä, Minna; Hemmilä, Johanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Ammattikorkeakoulujen tulee tarjota työelämälähtöistä opetusta ja käyttää opetuksessa näyttöön perustuvaa ajantasaista tietoa. Tässä raportissa tarkastellaan palvelukodeissa tai kotihoidossa olevien ikääntyneiden suun ja ...
  • Implementing Evidence-Based Nursing Care : 2nd International Intensive Course on February 22 – 26, 2016 

   Härkönen, Jaana; Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, 2016)
  • Improving understanding and better recognition of experiences of patients and their family members through interprofessional education 

   Sulosaari, Virpi; Lehto, Juho T.; Pesonen, Hanna-Mari; Hökkä, Minna
   Palliative-ch : Journal of the Swiss Association for Palliative Medicine, Care and Support (The Swiss Association for Palliative Medicine, Care and Support, 2018)
   According to the World Health Organization (WHO), palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problems associated with life-threatening illness, through the ...
  • Intensive Course Workbook 

   Juntunen, Anitta (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
  • Jokainen opiskelija ansaitsee eMentorin! : eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa 

   Ala-Tommola, Sirpa; Rajander, Tuula; Leppisaari, Irja; Leinonen, Rauni; Kuparinen, Anu; Ansamäki, Jarkko; Latokangas, Katri; Kemppainen, Eeva-Liisa; Arffman, Heidi; Forsell, Marko; Pilli-Sihvola, Mirva (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa –hankkeen loppuraportti kuvaa hankkeessa toteutetun eMentorointikoulutuksen pilottitoteutuksen ja siihen liittyviä kokemuksia sekä toteuttajien ...
  • Kaikenläpäisevä kansainvälisyys : Puheenvuoroja Saimaan ja Kajaanin ammattikorkeakouluista 

   Mursula, Teija; Ikävalko, Minna; Nummela, Tuija; Taivalantti, Kirsi; Hynynen, Timo; Vehviläinen, Ulla; Heiramo-Baker, Annina; Viinikainen, Marianne; Heikkinen, Eija; Lappalainen, Jaana; Takala, Katri; Häkli, Jaana; Nuutinen, Anu; Astikainen, Maarit; Heikkinen, Saara; Kaikkonen, Meira; Cloer, Adam; Bernasco, Bastienne; Härkönen, Jaana; Mustonen, Eija; Oikari, Risto; Kemppainen, Kimmo; Kähkönen, Jari; Merilahti, Kaisa; Haverinen, Kati; Pehkonen, Niklas; Stricker, Rea; Mikkonen, Liisa; Tikkanen, Hannu; Mikkonen, Sanna-Leena; Jääskeläinen, Elina; Vuorinen, Maarit; Moilanen, Jukka; Aineslahti, Jukka; Koponen, Minna; Järviluoma, Jari; McAvennie, Anastasia; Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kajaanin ja Saimaan ammattikorkeakoulun työntekijät ovat kirjoittaneet kansainvälisyydestä yhteisen teemajulkaisun. Julkaisu kuvaa ammattikorkeakoulujen kansainvälistä toimintaa monelta eri tasolta: konkreettisesta ...
  • Kainuu - eikös se ole Suomessa? : Mielikuvat Kainuusta matkailualueena vuosina 2003 ja 2008 

   Järviluoma, Jari
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimuksia 9 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksessa kartoitetaan potentiaalisten matkailijoiden mielikuvia Kainuusta matkailu-alueena. Tutkimuksessa kysytään, kuinka myönteisiä ihmisten käsitykset Kainuusta mahdol-lisena matkailukohteena ovat ja mistä tekijöistä ...
  • Kainuun kylien kokoontumistilojen tilanne Kainuussa syksyllä 2014 

   Makkonen, Inka; Nieminen, Kalle; Lukkari, Tarja
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 34.- 2015 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Julkaisu liittyy maakunnallisen Kainuun kyläteemaohjelmaa 2008 - 2014 koordinoineen Kainuun kyläteemahankkeen toimintaan. Selvityksestä löytyy tietoa kylien kokoontumistiloista, niiden omistussuhteista, kustannuksista, ...
  • Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 

   Lukkari, Tarja; Nieminen, Kalle
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 39.- 2015 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Kainuun kyläteemaohjelma 2015 – 2020 on Kainuun 145 kylän ja kylien kanssa toimivien tahojen yhteinen ohjelma. Ohjelmaan on koottu seitsemän eri painopisteen alle toimenpiteitä, joita toteuttamalla kainuulaisten kylien ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2012 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2013 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Vuonna 2013 Kainuun alueen matkailukehitys oli pääosin myönteistä. Matkailijoiden yöpymisiä rekisteröitiin yhteensä 992 896, mikä on uusi ennätys. Myös rekisteröity majoituskapasiteetti kasvoi alentamatta kuitenkaan ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2014 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2015 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2016 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...