• Kaikenläpäisevä kansainvälisyys : Puheenvuoroja Saimaan ja Kajaanin ammattikorkeakouluista 

   Mursula, Teija; Ikävalko, Minna; Nummela, Tuija; Taivalantti, Kirsi; Hynynen, Timo; Vehviläinen, Ulla; Heiramo-Baker, Annina; Viinikainen, Marianne; Heikkinen, Eija; Lappalainen, Jaana; Takala, Katri; Häkli, Jaana; Nuutinen, Anu; Astikainen, Maarit; Heikkinen, Saara; Kaikkonen, Meira; Cloer, Adam; Bernasco, Bastienne; Härkönen, Jaana; Mustonen, Eija; Oikari, Risto; Kemppainen, Kimmo; Kähkönen, Jari; Merilahti, Kaisa; Haverinen, Kati; Pehkonen, Niklas; Stricker, Rea; Mikkonen, Liisa; Tikkanen, Hannu; Mikkonen, Sanna-Leena; Jääskeläinen, Elina; Vuorinen, Maarit; Moilanen, Jukka; Aineslahti, Jukka; Koponen, Minna; Järviluoma, Jari; McAvennie, Anastasia; Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kajaanin ja Saimaan ammattikorkeakoulun työntekijät ovat kirjoittaneet kansainvälisyydestä yhteisen teemajulkaisun. Julkaisu kuvaa ammattikorkeakoulujen kansainvälistä toimintaa monelta eri tasolta: konkreettisesta ...
  • Kainuu - eikös se ole Suomessa? : Mielikuvat Kainuusta matkailualueena vuosina 2003 ja 2008 

   Järviluoma, Jari
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimuksia 9 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksessa kartoitetaan potentiaalisten matkailijoiden mielikuvia Kainuusta matkailu-alueena. Tutkimuksessa kysytään, kuinka myönteisiä ihmisten käsitykset Kainuusta mahdol-lisena matkailukohteena ovat ja mistä tekijöistä ...
  • Kainuun kylien kokoontumistilojen tilanne Kainuussa syksyllä 2014 

   Makkonen, Inka; Nieminen, Kalle; Lukkari, Tarja
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 34.- 2015 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Julkaisu liittyy maakunnallisen Kainuun kyläteemaohjelmaa 2008 - 2014 koordinoineen Kainuun kyläteemahankkeen toimintaan. Selvityksestä löytyy tietoa kylien kokoontumistiloista, niiden omistussuhteista, kustannuksista, ...
  • Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 

   Lukkari, Tarja; Nieminen, Kalle
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 39.- 2015 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Kainuun kyläteemaohjelma 2015 – 2020 on Kainuun 145 kylän ja kylien kanssa toimivien tahojen yhteinen ohjelma. Ohjelmaan on koottu seitsemän eri painopisteen alle toimenpiteitä, joita toteuttamalla kainuulaisten kylien ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2012 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2013 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Vuonna 2013 Kainuun alueen matkailukehitys oli pääosin myönteistä. Matkailijoiden yöpymisiä rekisteröitiin yhteensä 992 896, mikä on uusi ennätys. Myös rekisteröity majoituskapasiteetti kasvoi alentamatta kuitenkaan ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2014 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2015 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2016 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2017 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
  • Kainuun osallistuminen Barentsin alueen matkailun yhteismarkkinointiin 

   Järviluoma, Jari; Keränen, Virpi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Esiselvityksessä tarkastellaan kainuulaisten matkailutoimijoiden kiinnostusta osallistua laaja-alaiseen, laajimmillaan koko Barentsin alueen kattavaan kansainvälisen matkailun yhteismarkkinointihankkeeseen. Esimerkkinä ...
  • Kainuun venäläismatkailu 2013 

   Järviluoma, Jari; Keränen, Mikko; Rakutina, Svetlana
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Selvityksessä tarkastellaan Kainuuseen suuntautuvan venäläismatkailun kehitystä, alueella vierailevien venäläismatkailijoiden ominaispiirteitä sekä venäläismatkailun osaamis- ja kehittämistarpeita. Selvityksen aineistoina ...
  • Kaivoksen kunnossapidon johtaminen 

   Torvi, Juho; Kemppainen, Kimmo (Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, 2014)
   Tämä julkaisu on vuosina 2012–2013 toteutetun Development of production integrated condition-based maintenance model for mining industry (DEVICO) projektin raportti. Projekti toteutettiin kaksiosaisena; Kajaanin ...
  • Kajaanin lentoaseman matkustajatutkimus 2014 

   Järviluoma, Jari; Keränen, Mikko; Mitts, Jan (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Raportissa tarkastellaan Kajaanin lentoaseman matkustajien yleispiirteitä, Kajaanin lentoaseman käyttöä suhteessa naapurikenttiin, matkustajien tyytyväisyyttä lentoaseman palveluihin sekä lentoaseman palvelujen kehittämistarpeita ...
  • Kalajoen matkailijat 2016-2017 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Selvityksessä hahmotetaan Kalajoella vierailevien matkailijoiden asiakasprofiilia. Mistä vierailijat tulevat? Minkälainen heidän matkaseurueensa on? Mikä osuus matkailijoista on ensikertalaisia ja toisaalta Kalajoen ...
  • Katutason liikkeenharjoittajien näkemykset Kajaanin ydinkeskustan kehittämissuunnitelmista 

   Järviluoma, Jari; Makkonen, Inka; Keränen, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä raportissa selvityksen kohteena ovat katutason yrittäjien mielipiteet Kajaanin ydinkeskustan kehittämissuunnitelmista. Selvityksen aineistona ovat yrittäjien haastattelut (tai vaihtoehtoisesti informoidut kyselyt), ...
  • Koulutustarveselvitys yhteiskuntavastuusta ja ympäristöjohtamisesta Kainuussa 2014 

   Korhonen, Sirpa; Tikkanen, Hannu; Kynsijärvi, Anna-Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Yhteiskuntavastuu, ympäristöoikeus ja ympäristöjohtaminen ovat olleet paljon esillä suomalaisessa julkisessa keskustelussa. Eri toimialat, kuten kaivannaisteollisuus, mat-kailu ja metsäteollisuus sekä tavalliset kansalaiset, ...
  • Kuusamon ja Taivalkosken toimialaselvitys 

   Järviluoma, Jari; Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Selvityksessä esitellään Koillismaan – Kuusamon ja Taivalkosken – painopistetoimialoille laadittu aluetalouden mittaamismalli ja seurantamalli. Koillismaan painopistetoimialoiksi nimettiin yhdessä selvityksen toimeksiantajan ...
  • Kuusamon matkailijat 2016-2017 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Selvityksessä hahmotetaan Kuusamossa vierailevien matkailijoiden asiakasprofiilia. Mistä vierailijat tulevat? Minkälainen heidän matkaseurueensa on? Mikä osuus matkailijoista on ensikertalaisia ja toisaalta Kuusamon ...
  • Käyttövarmuuden kehittäminen kaivoksen rikastamolla 

   Kemppainen, Kimmo (Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, 2014)
   Työn tavoitteena on tuottaa kunnossapidon hyväksi koettuja käytänteitä ja oppeja kaivoksen rikastamon kunnossapidon suunnitelmaan. Työssä selvitettiin kaivosten rikastamoiden kunnossapidon käytänteitä First Quantum Minerals ...