• Työperäisen kehotärinäaltistuksen arvioinnin epävarmuustekijät 

      Rantaharju, Taneli
      Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimuksia 11 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
      EU:n tärinädirektiivi 2002/44/EY määrittelee vähimmäisvaatimukset työnteki-jöiden suojelemiseksi liialliselta tärinältä. Direktiivin mukaan työnantajat ovat velvollisia arvioimaan työntekijöidensä päivittäisen tärinäaltistuksen ...