• Sähköisen liiketoiminnan osaamisen kehittäminen: SLOK-projektin vaiheet ja tulokset 

      Saloheimo, Mika
      Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 17 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tässä raportissa kuvataan Kajaanin ammattikorkeakoulun toteuttamaa Sähköisen liiketoiminnan osaamisen ja palvelujen kehittäminen –hankkeen (SLOK) toimintaa ja tuloksia. Hankkeen aikana selvitettiin sähköiseen liiketoimintaan ...