• Elämä on yhtä oppimista : Näkemyksiä kansainvälistymisestä Karelia-amk:n avainkumppaniyrityksissä 

   Airola, Anneli
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:17 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Pohjois-Karjalassa kansainvälistymisestä on tullut osa jokapäiväistä toimintaa yhä useammassa yrityksessä. Kansainvälistymisen merkitys painottuu myös korkeakoulujen toiminnassa. Tämä julkaisu liittyy Karelia-ammattikorkeakoulun ...
  • Itsearvioinnilla laadukkaampaa kielten opetusta ammattikorkeakouluissa 

   Kantelinen, Ritva; Airola, Anneli; Nenonen, Marjo (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Laadunarviointi ja siihen liittyen itsearviointi on noussut keskeiseksi teemaksi kaikissa suomalaisissa korkeakouluissa Bolognan prosessin myötä. Tässä julkaisussa esiteltävää kieltenopetuksen itsearviointiin soveltuvaa ...
  • Koulutusviennillä kansainvälisille markkinoille 

   Airola, Anneli
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:23 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Kansainvälistyminen on ollut keskeisiä tavoitteita suomalaisissa korkeakouluissa jo parinkymmenen vuoden ajan. Suomalainen koulutusosaaminen on hyvässä maineessa maailmanlaajuisesti. Korkeatasoista osaamista pyritään myös ...