• Vauhdilla yrittäjämäiseksi ammattikorkeakouluksi : Loppuraportti 

      Bågeberg, Daniel; Tolonen, Seija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
      Karelia-ammattikorkeakoulun strategiassa vuosille 2016-2020 yrittäjyys on valittu läpileikkaavaksi teemaksi ja strategiakauden tavoitteena on kehittyä yrittäjämäiseksi ammattikorkeakouluksi. Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ...