• Iloa ja hyötyä esteettömyydestä : Opas luontomatkailuyrittäjälle 

      Mantsinen, Kaisa; Örn, Seija; Ekroos, Timo
      Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:24 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tämä opas auttaa huomioimaan erityisryhmät asiakkaina luontomatkailuyrityksissä. Esteettömyyden TOP 10 -listauksen pohjalta on laadittu ohjeita kulkuväylien, laitureiden, sekä levähdys- ja tulentekopaikkojen suunnitteluun. ...