"arviointi" - Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Ammattikorkeakouluopiskelijan opintosuoritusten arviointi ja oikeusturva arvioinnissa 

   Korte, Atte
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A: Tutkimuksia, 1 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Julkaisussa käsittellään ammattikorkeakouluopiskelijan opintosuoritusten arviointia ja arviointiin liittyviä oikeusturvakeinoja. Ammattikorkeakoulut ovat kuuluneet Suomen korkeakoulukenttään jo yli 20 vuotta, mutta niihin ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun koulutustoiminnan sisäinen auditointi 

   Raivo, Petri; Lappalainen, Tuomas; Heikkinen, Mervi; Nenonen, Marjo; Muttonen, Olli; Korpinen, Heli; Nurkka, Niina; Matikainen, Tanja; Penttinen, Mikko
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 33 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Karelia-ammattikorkeakoulun koulutustoiminnan sisäisen auditoinnin prosessi perustui Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) julkaiseman Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirjan vuosiksi 2015–2018 ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun kumppanuus-, sidosryhmäyhteistyön ja alumnitoiminnan sisäinen auditointi 

   Petri Raivo, Lasse Neuvonen, Harri Mikkonen, Jarmo Renvall, Joonas Peltonen, Markku Pyykkönen, Mikko Penttinen; Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 7 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Raportissa kuvataan Karelia-ammattikorkeakoulun kumppanuus-, sidosryhmäyhteistyön sekä alumnitoiminnan sisäistä auditointia. Auditointi kohdistui Karelia-ammattikorkeakoulun keskusten tekemiin itsearviointiraportteihin, ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun opetus-, TKI- ja palvelutoiminnan integraation sisäinen auditointi 

   Petri Raivo, Lasse Neuvonen, Raimo Moilanen, Jarmo Renvall, Marika Turkia, Mikko Penttinen; Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 8 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Raportissa kuvataan Karelia-ammattikorkeakoulun opetus-, TKI-toiminnan ja palvelutoiminnan integraation sisäistä auditointia. Auditointi kohdistui Karelia-ammattikorkeakoulun keskusten tekemiin itsearviointiraportteihin ...