"metsätalous" - Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Biotaloudesta työtä tasa-arvoisesti : Naistoimijoiden roolin kasvattaminen Pohjois-Karjalan biotalousbisneksessä -hankkeen loppuraportti 

   Puhakka-Tarvainen, Helena; Korhonen, Veli-Pekka; Siikanen, Riina; Ojajärvi, Pentti; Talkkari, Ari
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 28 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Julkaisu on Biofem – naistoimijoiden roolin kasvattaminen Pohjois-Karjalan biotalousbisneksessä -hankkeen loppuraportti. Julkaisussa on esitelty biotalouden eri toimialoja sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia osaamisen ...
  • Koneellinen metsänhoito 

   Kukkonen, Mikael; Kukkonen, Eila
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:12 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Julkaisu tarjoaa syvällisen tietopaketin koneellisen metsänhoidon nykytilasta ja kehityssuunnasta. Kirjassa esitellään koneellinen kylvö, koneistutus, konekitkentä ja koneellinen taimikonharvennus. Erityisesti syvennytään ...