"neuvonta" - Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Kirkastamo : Loppuraportti 

   Hattunen, Niina
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 1 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä julkaisu on Kirkastamo-hankkeen loppuraportti. Kirkastamo oli ESR-rahoitteinen hanke, jota toteutettiin 1.9.2012–31.3.2013. Hankkeen hallinnoijana toimi 31.12.2012 saakka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja 1.1.2013 ...
  • Kirkastamolla kohti luovien alojen parempaa ja kannattavampaa liiketoimintaa 

   Hattunen, Niina
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 2 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kirkastamo oli samanaikaisesti ESR-hanke (1.9.2012–31.3.2013), kulttuuri- ja luovien alojen yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville tarkoitettu sparrausklinikka sekä toimintatapa, jonka tarkoituksena oli antaa ...
  • Osaamisen kehittäminen Keski-Karjalassa seudullisen koulutusneuvojan toiminnalla 

   Hattunen, Niina
   Pohjois-Karjalan ammatikorkeakoulun julkaisuja C:65 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Selvitystä varten on haastateltu 16 Keski-Karjalan ja Joensuun seudun koulutus-, kunta ja asiantuntijaorganisaatioita ja heidän yhteyshenkilöään. Selvityksen mukaan seutukunnan osaamisen kehittämistä tukevan koulutusneuvojan ...