"opinnäytteet" - Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Matalan kynnyksen opinnäytetyöpajat ja urasuunnittelun tukeminen : Loppuraportti 

   Saarinen, Satu; Vartiainen, Heidi
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 66 (2019)
   Matalan kynnyksen opinnäytetyöpajat ja urasuunnittelun tukeminen -hankkeen tavoitteena oli kehittää Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sujuvampaa etenemistä opinnäytetyöprosessissa ja saada opiskelijat valmistumaan. ...