"yhteiskunta" - Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Age-Friendly Society Supports Active Ageing 

   Jämsén, Arja; Kukkonen, Tuula
   Publications of Karelia University of Applied Sciences B, Handbooks and Article collections: 63 (Karelia University of Applied Sciences, 2020)
   This review looks into the prerequisites of active ageing, and how developing an age-friendly society can support active ageing. As one viewpoint to the age-friendly society the concept of age-friendly enterprise is looked ...
  • Ikäystävällinen yhteiskunta tukee aktiivista ikääntymistä 

   Jämsén, Arja; Kukkonen, Tuula
   B, Oppimateriaaleja ja kokoomateoksia: 60 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tässä julkaisussa pohditaan aktiivisen ikääntymisen edellytyksiä sekä sitä, miten ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen voi tukea aktiivista ikääntymistä. Yhtenä näkökulmana ikäystävälliseen yhteiskuntaan tarkastellaan ...