"yhteistyö" - Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Elämä on yhtä oppimista : Näkemyksiä kansainvälistymisestä Karelia-amk:n avainkumppaniyrityksissä 

   Airola, Anneli
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:17 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Pohjois-Karjalassa kansainvälistymisestä on tullut osa jokapäiväistä toimintaa yhä useammassa yrityksessä. Kansainvälistymisen merkitys painottuu myös korkeakoulujen toiminnassa. Tämä julkaisu liittyy Karelia-ammattikorkeakoulun ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun Kuntakierros 2018 

   Mikkonen, Harri; Ojajärvi, Pentti
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 59 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Karelia-ammattikorkeakoulun vahvuus on tiivis työ- ja elinkeinoelämäyhteistyö. Karelia-ammattikorkeakoululla on koulutustarjonnan lisäksi laajaa kumppanuusja yhteistyöverkostotoimintaa, jonka edelleen kehittämiseksi ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun työelämäpalaute 2013 

   Neuvonen, Lasse; Penttinen, Mikko
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:16 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä julkaisu on kooste Karelia-ammattikorkeakoulun työelämäpalautekyselystä. Kyselyllä selvitettiin ammattikorkeakoulun ja työelämän välisen yhteistyön toimivuutta opintoihin liittyvässä harjoittelussa, opinnäytetöissä, ...
  • Kokeilevaa kehittämistä työelämäyhteistyönä verkossa : Otsakorpi-hankkeen loppuraportti 

   Makkonen, Heli
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 75 (2021)
   Karelia-ammattikorkeakoulu toteutti William ja Ester Otsakorven Säätiön tuella Kokeilevaa kehittämistä työelämäyhteistyönä verkossa -hankkeen, joka toimi kimmokkeena ja alustana monenlaisille kokeiluille. Hanke vahvisti ...
  • Korkeakouluista uutta osaamista : Opas yrityksille ja yhteisöille 

   Hirvonen, Katja; Hyvärinen, Tiina
   Pohjois-Karjalan ammatikorkeakoulun julkaisuja B:33 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Korkeakoulut tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia niin yrityksille, yhteisöille kuin julkiselle sektorillekin. Lyhytkin yhteistyö esimerkiksi opiskelijan tekemän selvitystyön puitteissa voi avata mahdollisuuksia laajemmalle ...
  • Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään 

   Leminen, Mervi; Ruotsalainen, Marja-Liisa
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B, oppimateriaaleja ja kokoomateoksia: 44 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Karelia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ovat strategisia kumppaneita, jotka ovat tehneet yhdessä pitkäjänteistä kehittämistyötä yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyö on konkretisoitunut ...
  • Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu : toimintakertomus 2013 

   Lätti, Mervi (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Julkaisussa esitellään Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun toimintaa v. 2013 mm. koulutuksen, kehittämisen sekä neuvonnan ja ohjauksen osalta.
  • Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu : Toimintakertomus 2015 

   Leminen, Mervi (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2016)