"yritykset" - Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Common Good : Sustainable and Transparent Business 

   Havukainen, Ilari; Kuittinen, Ville; Matveinen, Mikko; Mononen, Merja; Peiponen, Jarkko; Tykkyläinen, Saila
   Publications of Karelia University of Applied Sciences B:18 (Karelia University of Applied Sciences, 2014)
   Social entrepreneurship is a new business perspective. This book was written since new topics are attracting both interest and questions. The Common Good book contains accounts of Finnish social entrepreneurship. To gain ...
  • Common Power : Social Enterprises and Renewable Energy 

   Tapio, Riku; Havukainen, Ilari; Kuittinen, Ville
   Publications of Karelia University of Applied Sciences B:19 (Karelia University of Applied Sciences, 2014)
   This book goes through the concepts of social enterprise and community renewable energy. It will create an insight to the concepts and socioeconomic benefi ts that those can off er on the fi eld of renewable energy. Social ...
  • Elämä on yhtä oppimista : Näkemyksiä kansainvälistymisestä Karelia-amk:n avainkumppaniyrityksissä 

   Airola, Anneli
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:17 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Pohjois-Karjalassa kansainvälistymisestä on tullut osa jokapäiväistä toimintaa yhä useammassa yrityksessä. Kansainvälistymisen merkitys painottuu myös korkeakoulujen toiminnassa. Tämä julkaisu liittyy Karelia-ammattikorkeakoulun ...
  • Green Care - GREEN KARELIA : Green Care -laatujärjestelmällä uudistuvia ja kilpailukykyisiä hyvinvointipalvelualan yrityksiä 

   Palpatzis, Katri (2019)
   Green Care tarkoittaa luontolähtöisten menetelmien tavoitteellista hyödyntämistä ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Suomen monimuotoinen luonto, lähiympäristöt ja eläimet tarjoavat hyviä mahdollisuuksia hyödyntää ...
  • Ikäosaava yritys : Ikäosaamista pohjoiskarjalaiseen asiakaspalveluun 

   Jämsén, Arja
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:10 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Väestön ikääntyminen muuttaa maailmaa. Vuonna 2020 Pohjois-Karjalan väestöstä ennakoidaan liki kolmanneksen olevan yli 65-vuotiaita. Väestön ikääntyminen on hyvinvointivaltion mainio saavutus. Ikääntymiseen ja ikäihmisiin ...
  • Ikäystävällinen yhteiskunta tukee aktiivista ikääntymistä 

   Jämsén, Arja; Kukkonen, Tuula
   B, Oppimateriaaleja ja kokoomateoksia: 60 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tässä julkaisussa pohditaan aktiivisen ikääntymisen edellytyksiä sekä sitä, miten ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen voi tukea aktiivista ikääntymistä. Yhtenä näkökulmana ikäystävälliseen yhteiskuntaan tarkastellaan ...
  • Ikäystävällinen yritys : Senioriasiakkaat tulevat! 

   Jämsén, Arja; Kukkonen, Tuula (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä kirja on kirjoitettu yrityksille, joiden asiakaskunnassa on – tai varsinkin voisi olla – yhä enemmän senioriasiakkaita. Tavoitteena on vahvistaa yritysten ikäystävällisyyttä. Ikäymmärrystä tarvitaan yrityksissä ...
  • Ikääntyneiden asiakaspalvelun erityispiirteet ja haasteet sekä henkilöstön osaamistarpeet 

   Ryhänen, Liisa
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 14 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Ikäosaamisen ABC–Ikäosaamista pohjoiskarjalaiseen asiakaspalveluun on Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke, joka ajoittui vuodelle 2013. Projektin tavoitteena oli lisätä väestön ikääntymiseen liittyvää ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun työelämäpalaute 2013 

   Neuvonen, Lasse; Penttinen, Mikko
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:16 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä julkaisu on kooste Karelia-ammattikorkeakoulun työelämäpalautekyselystä. Kyselyllä selvitettiin ammattikorkeakoulun ja työelämän välisen yhteistyön toimivuutta opintoihin liittyvässä harjoittelussa, opinnäytetöissä, ...
  • Kirkastamo : Loppuraportti 

   Hattunen, Niina
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 1 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä julkaisu on Kirkastamo-hankkeen loppuraportti. Kirkastamo oli ESR-rahoitteinen hanke, jota toteutettiin 1.9.2012–31.3.2013. Hankkeen hallinnoijana toimi 31.12.2012 saakka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja 1.1.2013 ...
  • Kirkastamolla kohti luovien alojen parempaa ja kannattavampaa liiketoimintaa 

   Hattunen, Niina
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 2 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kirkastamo oli samanaikaisesti ESR-hanke (1.9.2012–31.3.2013), kulttuuri- ja luovien alojen yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville tarkoitettu sparrausklinikka sekä toimintatapa, jonka tarkoituksena oli antaa ...
  • Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan edistäminen Pielisen Karjalassa 

   Sarkkinen, Minna
   Pohjois-Karjalan ammatikorkeakoulun julkaisuja C:56 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Julkaisu on kooste hankkeen ”Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan edistäminen Pielisen Karjalassa” toteutuksesta vuonna 2011. Hankkeessa pyrittiin hahmottamaan inovaatiotoimintaa ja jäsentämään yritysten innovointia ...
  • Pikastartti digialaan : Liiketoimintaa digitaalisista tuotteista ja palveluista 

   Hartikainen, Elina; Laine, Hannele; Lanér, Santeri; Piirainen, Petri; Hyttinen, Tero (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Digiregion-hanke, 2012)
   Digiala tarjoaa yritykselle lukemattomia mahdollisuuksia, mutta myös paljon haasteita. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa ja vinkkejä, jotka auttavat matkalla digibusinekseen.
  • SMErec – new generation recruiting skills for SMEs and workforce : Loppuraportti 

   Ruotsalainen, Marja-Liisa
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 67 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Karelia-amk:n, Turku AMK:n ja Business Joensuu Oy:n (aiemmin JOSEK Oy) yhteistä kehittämistyötä rekrytointien onnistumiseksi tehtiin vuosien 2017–2019 aikana SMErec – new generation recruitment skills for SMEs and workforce ...
  • Verkostoituminen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla 

   Koskinen, Keijo; Lemponen, Virpi (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2021)
   PUHTI – Uudet ja kehittyvät yritystoiminnan muodot Pohjois-Karjalan maaseudulla -hankkeen (2019–2021) toteuttivat Karelia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia sekä Maaseudun ...
  • Yhteistä hyvää yrittämällä : kestävää ja läpinäkyvää liiketoimintaa 

   Havukainen, Ilari; Kuittinen, Ville; Matveinen, Mikko; Mononen, Merja; Peiponen, Jarkko; Tykkyläinen, Saila
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:13 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Yhteiskunnallinen yrittäjyys on uusi näkökulma liiketoimintaan. Tämä kirja on kirjoitettu, koska uudet asiat herättävät kiinnostusta ja kysymyksiä. Kirjassa on kertomuksia suomalaisesta yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. ...