- Selaus syöttöajan mukaan Julkaisut

  • Student designs : kalusteita neljältä vuosikymmeneltä 

   Holmberg, Kaarle; Soini-Salomaa, Kristiina; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 38 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kirjassa esitellään Lahden Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin opiskelijoiden kalustesuunnittelua neljällä vuosikymmenellä. Suomen huonekalutuotannosta valtaosa oli keskittynyt Lahden alueelle ja huonekalujen vienti ...
  • Lahti Circular Economy Annual Review 2018 

   Orola, Anni; Lahden ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 40 (Lahti University of Applied Sciences, 2018)
   The theme of this publication is circular economy solutions, which is one of the four focus areas at Lahti University of Applied Sciences. This publication contains nine articles written by experts and students from Lahti ...
  • Kiertoliike : Kohti kiertotaloutta Päijät-Hämeessä 

   Virtanen, Maarit; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 41 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kiertotaloutta kehitetään Päijät-Hämeessä vahvan ympäristöteknologian ja cleantechin jatkumona. Alue on profiloitunut jo 90-luvun lopussa näiden teemojen edelläkävijäksi, ja tätä kehitystä halutaan maakunnassa jatkaa. ...
  • Smart Cities in Smart Regions 2018 : Conference Proceedings 

   Aarrevaara, Eeva; Harjapää, Anniina; Lahden ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 39 (Lahti University of Applied Sciences, 2018)
  • Monen näköiset opiskelijan polut : Erilaiset, mutta sujuvat siirtymät opintojen nivelvaiheessa 

   Kamaja, Heli; Vihtonen, Joanna; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 37 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Monen näköiset opiskelijan polut on Huippis-hankkeeseen liittyvä julkaisu, joka esittelee Huippuosaamisen kasvupolku -mallin syntyä ja pilottina olleen puualan näkemyksiä mallin toteuttamisesta. Artikkeleissa pureudutaan ...
  • Sillanrakentajat 

   Häkkinen, Anna; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 91 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
  • Competence development of logistics centers : development of logistics centers in Southern Finland 

   Kotonen, Ulla; Suomäki, Anu; Lahden ammattikorkeakoulu
   A publication of Lahti University of Applied Sciences Series C Articles, reports and other current publications, part 114 (Lahti University of Applied Sciences, 2012)
   The ESLogC project advances Southern Finnish Logistics Centre Systems by developing operations and by producing new information on logistics centers. The project is funded by the European Regional Development Fund, and the ...
  • Logistiikkakeskusten osaamisen kehittäminen : Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen: ESLogC-projektin julkaisu 

   Kotonen, Ulla; Tuominen, Ullamari; Suomäki, Anu; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 110 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen (ESLogC) on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), kuntien ja yritysten rahoittama hanke, jossa kehitetään logistiikkakeskusten toimintaa ja tuotetaan uutta tietoa ...
  • Logistiikkakoulutuksen kehittäminen : Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen: ESLogC-projektin julkaisu 

   Kotonen, Ulla; Suomäki, Anu; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 109 (Lahden ammattikokreakoulu, 2012)
   Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen (ESLogC) on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), kuntien ja yritysten rahoittama hanke, jossa kehitetään logistiikkakeskusten toimintaa ja tuotetaan uutta tietoa ...
  • Logistiikkakeskusten tulevaisuuden osaamisen arviointi : Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen: ESLogC-projektin julkaisu 

   Kotonen, Ulla; Suomäki, Anu; Sivén, Suvi; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 104 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen (ESLogC) on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), kuntien ja yritysten rahoittama hanke, jossa kehitetään logistiikkakeskusten toimintaa ja tuotetaan uutta tietoa ...
  • Salpausselästä UNESCOn geopuistokohde : Salpausselkä Geopark -esiselvityshankkeen loppuraportti 

   Räsänen, Pirjo; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 36 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Salpausselkä muodostaa geologisesti ainutlaatuisen ja kansainvälisesti merkittävän kokonaisuuden, jonka kehityshistoria on näkyvissä monissa kohteissa alueella. Vaikka Salpausselkä ja sen syntyhistoria on vaikuttanut ...
  • Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa 

   Tiittanen, Hannele; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, Sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, 70 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän julkaisun tarkoituksena on tuoda esille opetuksen käytäntöä ongelmaperustaisen oppimisen viitekehyksessä. Lahden ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa on toteutettu ongelmaperustaista opetusmenetelmää jo ...
  • Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2017 

   Peltonen, Kati; Lahden ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 35 (Lahti University of Applied Sciences, 2017)
   Well-being and Regenerative Growth is one of the strategic focus areas of Lahti University of Applied Sciences (Lahti UAS). The Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2017 includes fourteen articles written by ...
  • Identifying possibilities and building networks for renewable energy in Nigeria, Kenya and South Africa : Connect project experiences 

   Virtanen, Maarit; Lahden ammattikorkeakoulu
   Publication of Lahti University of Applied Sciences Series C Articles, reports and other current publications, part 171 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Energy poverty presents a significant hurdle to achieving goals of improved health, prosperity and a liveable environment in many developing countries. While the main objective in the energy sector is to maintain or expand ...
  • Koulutuksen laatupalaute FUAS-ammattikorkeakouluissa 

   Kuisma, Pirjo; Pirttilä, Henna; Katajamäki, Erja; Vaurasalo, Johanna; Ignatius, Jaana; Gustafsson, Tarja
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 125 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Hämeen, Lahden ja Laurea-ammattikorkeakoulut ovat muodostaneet kolmen itsenäisen ammattikorkeakoulun FUAS-liittouman (Federation of Universities of Applied Sciences). Yhteinen liittoumastrategia osoittaa toiminnan suuntaviivoja ...
  • Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta 

   Rauhala, Pentti; Koski, Jouni; Gustafsson, Tarja; Järvinen, Marjo-Riitta; Männikkö, Anna-Liisa; Valta, Anja
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 120 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Syksyn 2011 sopimuspalautteissa opetus- ja kulttuuriministeriö nosti esille ammattikorkeakoulujen toimipisteverkon hajanaisuuden yhtenä rakenteellisen kehittämisen kohteena. FUAS-liittoumaan kuuluvat ammattikorkeakoulut ...
  • Collaborating to achieve a strategic vision : An evaluation of curriculum development in the FUAS universities of applied sciences 

   Pratt, John; Roth, Gene; Auvinen, Pekka
   Publication of Lahti University of Applied Sciences Series C Articles, reports and other current publications, part 118 (Lahti University of Applied Sciences, 2012)
   The international FUAS curriculum review is one step towards the strategic intent of FUAS for 2020. The purpose of the review was to support the quality work of degree programmes. The curricula were evaluated as a whole ...
  • FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila 

   Brofeldt, Tuula; Piensoho, Tuula
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 90 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Aikuisväestön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii toimivaa aikuiskoulutusjärjestelmää, mikä on myös tärkeä osa työvoima- ja elinkeinopolitiikkaa. Koulutus- ja korkeakoulupolitiikan myötä aikuiskoulutuksen ...
  • Innovation and entrepreneurship in universities : the proceedings of the 3rd international FINPIN 2010 conference 

   Neuvonen-Rauhala, Marja-Liisa; Lahden ammattikorkeakoulu
   Publication of Lahti University of Applied Sciences Series C Articles, reports and other current publications, part 73 (Lahti University of Applied Sciences, 2010)
   The third bi-annual FINPIN Conference took place in April 2010 in Joensuu, Finland. This event was organized by the FINPIN Network (Finnish Entrepreneurship and Innovation Network for Higher Education) together with North ...
  • Yrittäjyys sulautuu opettamiseen ja oppimiseen : hyvinvointipalveluja ja osuuskuntatoimintaa Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla 

   Anttonen, Taina; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 66 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Yrittäjyys sulautuu opettamiseen ja oppimiseen – Hyvinvointipalveluja ja osuuskuntatoimintaa Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla -julkaisu avaa näkökulmia hyvinvointialan, pedagogiikan ja liiketalousosaamisen ...