• Esimerkkejä työelämän ja opintojen yhdistämisestä YAMK –opinnoissa 

   Kouvo, Heidi; Aarrevaara, Eeva; Raappana, Anu
   Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n julkaisusarja, osa 18 (Lahden ammattikorkeakoulu Oy, 2016)
  • Järvien ja harjun solmukohta : Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma – nykytila ja tavoitteet 

   Niemi, Sari; Kakko, Marjut; Nousiainen, Reetta
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 29 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vääksyn omaleimaisuus rakentuu erityislaatuisesta maisemasta ja siihen liittyvästä monikerroksisesta rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Vääksyn kulttuuriympäristöohjelmassa kuvataan alueen kulttuuriympäristön kehityshistoriaa, ...
  • Lahti Cleantech Annual Review 2016 

   Cura, Kirsti
   The publication series of Lahti University of Applied Sciences, part 24 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Maaseututaajamien muutosprosessit aluehistorian ja kulttuuriperinnön näkökulmista 

   Aarrevaara, Eeva; Rönkkö, Emilia (Maaseudun uusi aika ry, 2015)
   Tämän artikkelin tavoitteena on kuvata, miten maaseututaajamien rakennettu ympäristö on Suomessa muuttunut ja millaisessa vaiheessa maaseututaajamat ovat nykyään sekä pohtia, miten ne voisivat hyötyä kulttuuriperinnön ja ...
  • Päijät-Hämeen maisemaselvitys 

   Aarrevaara, Eeva; Uronen, Carita; Vuorinen, Tapani
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 22 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Päijät-Hämeen maisemaselvitys kuvaa maakunnallisen maiseman toisistaan erottuvia osa-alueita tarkentaen valtakunnallista maisema-aluejakoa. Maakunnan maisematyyppien erot perustuvat niin maiseman hallitseviin piirteisiin ...
  • Smart Cities in Smart Regions 2018 : Conference Proceedings 

   Aarrevaara, Eeva; Harjapää, Anniina; Lahden ammattikorkeakoulu
   The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 39 (Lahti University of Applied Sciences, 2018)
  • Suomalainen maaseututaajama muutospaineessa 

   Aarrevaara, Eeva (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Suomalainen maaseututaajama 2010-luvulla – tutkimuksen tavoitteena on ollut kuvata ja analysoida eri puolilta maata valittujen maaseututaajamaympäristöjen muutosta verrattuna 1980-luvun alussa julkaistun Suomalainen ...
  • Sysmän taajaman muutos 1970-luvulta nykypäivään : suomalainen maaseututaajama 2010-luvulla 

   Hahl, Tiina; Lintukangas, Elisa; Aarrevaara, Eeva
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja A Tutkimuksia, osa 19 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Sysmän taajaman muutos 1970-luvulta nykypäivään on osa tutkimushanketta Suomalainen maaseututaajama 2010-luvulla, joka käynnistyi keväällä 2013. Maa- ja metsätalousministeriö myönsi hankkeelle rahoituksen maatilatalouden ...