• 240 No. 1 

   Pullinen, Essi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Universities of Applied Sciences are in a permanent state of change. At the Institute of Design and Fine Arts – and Lahti UAS at large – we are about to face the biggest change in our history: the factors driving change ...
  • 240 No. 2 

   Pullinen, Essi
   The publication series of Lahti University of Applied Sciences, part 16 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   THE MOOD AT THE INSTITUTE OF DESIGN is one of anticipation and busy excitement. We are about to embark on a new journey, as we plan our new facilities, a new culture of doing things and a new curriculum. In autumn 2018, ...
  • Alueellista ohjauspalveluverkkoa kutomassa : elinikäistä ohjausta tukevien palvelujärjestelyjen kehittyminen Päijät-Hämeen Opin ovi -projektin aikana 

   Niemi, Sari (toim.)
   Sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 98 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
  • Anestesiahoitotyön kehittäminen : muutos tehdään yhdessä 

   Maksimainen, Ann-Nina
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 19 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Artikkelikokoelma matkailualan kehittämishankkeista ja opinnäytetöistä 

   Jakosuo, Katri; Jaakkola, Leena; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 62 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Matkailun ala juhlii vuonna 2009 kymmenvuotista taivaltaan osana Lahden ammattikorkeakoulua Tekesin rahoittaman Ice Event -hankkeen juhlajulkaisulla Kasviretkestä kokouspalveluihin. Julkaisu avaa näkökulman matkailualan ...
  • Biotyöpajat : tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä 

   Mäkelä, Irma
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 159 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Artikkelikokoelmassa kerrotaan Lahden ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutuksen toimenpiteistä, joilla alueen ympäristöliiketoiminnan kilpailukykyä ja insinöörikoulutuksen osaamista ja työelämävastaavuutta on ...
  • Cleantech insinöörikoulutuksessa 

   Vanhamäki, Susanna; Mäkelä, Irma
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 131 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Cleantech-insinoorit -projekti on Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alan hallinnoima ja Hameen ELY-keskuksen osarahoittama Euroopan Sosiaalirahaston hanke, jonka tavoitteena on parantaa Paijat-Hameen cleantech-osaamista ...
  • Collaborating to achieve a strategic vision : An evaluation of curriculum development in the FUAS universities of applied sciences 

   Pratt, John; Roth, Gene; Auvinen, Pekka
   Publication of Lahti University of Applied Sciences Series C Articles, reports and other current publications, part 118 (Lahti University of Applied Sciences, 2012)
   The international FUAS curriculum review is one step towards the strategic intent of FUAS for 2020. The purpose of the review was to support the quality work of degree programmes. The curricula were evaluated as a whole ...
  • Competence development of logistics centers : development of logistics centers in Southern Finland 

   Kotonen, Ulla; Suomäki, Anu; Lahden ammattikorkeakoulu
   A publication of Lahti University of Applied Sciences Series C Articles, reports and other current publications, part 114 (Lahti University of Applied Sciences, 2012)
   The ESLogC project advances Southern Finnish Logistics Centre Systems by developing operations and by producing new information on logistics centers. The project is funded by the European Regional Development Fund, and the ...
  • Design or die : luovasta osaamisesta uutta arvoa ja kilpailukykyä 

   Raappana, Anu; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 46 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Design or die -projektin päätavoite on ollut lisätä muotoilun ja luovan osaamisen mahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä kilpailukykytekijänä eri toimialojen yritysten, yhteisöjen ja strategisten verkostojen kanssa. ...
  • Developing Cross-Cultural Competencies in Health and Social Care Management : Learning from Research and Experience of Five EU Universities 

   Havrdová, Zuzana; Matthews‑Smith, Gerri; Huotari, Päivi
   The publication series of Lahti University of Applied Sciences, Part 20 (Lahti University of Applied Sciences, 2016)
  • Digitaalisuus : korkeakouluopetuksen mahdollisuus 

   Tuominen, Jarkko; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 45 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Digitalisaatio on asia, joka herättää tunteita. Teknologinen kehitys on työkalu, joka oikein käytettynä tukee korkeakoulujen perustoimintaa monella eri tavalla. Tässä kokoelmajulkaisussa keskitytään digitalisaation ...
  • Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi : neljä ehdotusta toimintamalliksi 

   Salminen, Janne; Hurskainen, Lassi; Kostia, Silja
   Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 78 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä raportissa esitellään neljä eri toimintamallia energia- ja ilmastoneuvonnan järjestämiseksi Päijät-Hämeessä. Ehdotukset on työstetty Päijät-Hämeen liiton rahoittamassa hankkeessa ”Ener¬gia- ja ilmastoneuvonnan ...
  • Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja : opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille 

   Asikainen, Tarja; Kärnä, Päivi
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja B, Oppimateriaalia, osa 20 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja – Opas öljysäiliön omistajille ja haltijoille on tarkoitettu TANKKI-hankkeessa mukana olleiden hankekuntien (Riihimäki, Janakkala, Hattula, Hollola ja Nastola) ja Kanta- ja Päijät-Hämeen ...
  • Esimerkkejä työelämän ja opintojen yhdistämisestä YAMK –opinnoissa 

   Kouvo, Heidi; Aarrevaara, Eeva; Raappana, Anu
   Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n julkaisusarja, osa 18 (Lahden ammattikorkeakoulu Oy, 2016)
  • FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila 

   Brofeldt, Tuula; Piensoho, Tuula
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 90 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Aikuisväestön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii toimivaa aikuiskoulutusjärjestelmää, mikä on myös tärkeä osa työvoima- ja elinkeinopolitiikkaa. Koulutus- ja korkeakoulupolitiikan myötä aikuiskoulutuksen ...
  • GarbageX-ohjelman käyttöohje 

   Levan, Rauno; Salonen, Kimmo; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C, osa 7 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
  • Go East Go West : viestinnällinen sarjakuvahanke 

   Kotkas, Aki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni on kuvaus tilaussarjakuvan ”Go East Go West” prosessista. Kerron lukijalle omasta taustastani, sarjakuvahankkeen luonteesta ja kuvaan suunnitteluprosessin tarinan työstämisestä valmiiseen painotuotteeseen ...
  • Hyvinvointi ja uudistava kasvu : painoalan kokoomajulkaisu 2018 

   Peltonen, Kati; Kouvo, Heidi; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 42 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Hyvinvointi ja uudistava kasvu on yksi Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa suuntaavista strategisista vahvuusalueista. Hyvinvoinnin kenttä on laaja ja monenlaista kehittämistyötä on ...