• Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa 

      Hautamäki, Jari; Vuorimies, Taina; Leveälahti, Samuli; Järvinen, Jari
      Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 106 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
      Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti ennakoi viljan tuotannon, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan muodostamien ketjujen pitkän aikavälin osaamistarpeita peilaamalla nykyosaamista tulevaisuuden ...