• Sysmän taajaman muutos 1970-luvulta nykypäivään : suomalainen maaseututaajama 2010-luvulla 

      Hahl, Tiina; Lintukangas, Elisa; Aarrevaara, Eeva
      Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja A Tutkimuksia, osa 19 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
      Sysmän taajaman muutos 1970-luvulta nykypäivään on osa tutkimushanketta Suomalainen maaseututaajama 2010-luvulla, joka käynnistyi keväällä 2013. Maa- ja metsätalousministeriö myönsi hankkeelle rahoituksen maatilatalouden ...