• Hyvä perehdytys -opas : Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä - OR-BITS 

   Liski, Minna; Horn, Sari; Villanen, Marjut
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja B, Oppimateriaalia, osa 4 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Perehdyttäminen on muutakin kuin lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämistä. Se on osa henkilöstön kehittämistä, johtamista ja esimiestyötä. Perehdyttämisen tavoitteena on antaa työntekijälle selkeä kuva hänen ...
  • Taide käy työssä : taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä 

   Väänänen, Ilkka; Rönkä, Anu-Liisa; Kuhanen, Ilkka; Liski, Minna; Niemeläinen, Saara; Rantala, Pälvi; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 74 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Taide käy työssä -artikkelikokoelman kirjoitukset ottavat osaa ajankohtaiseen keskusteluun, jossa kulttuuria ja taidetta tarkastellaan uudesta näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on taiteen mahdollisuus edistää hyvinvointia ...