• Asiantuntijatyön paradoksivyyhti. Työn kaaosmaisuuden kokemus ja selviytymiskeinot asiantuntijatyössä 

   Niemi, Sari; Kräkin, Markus (Työelämän tutkimusyhdistys ry, 2019)
   Tässä artikkelissa käsitellään asiantuntijatyössä ilmenevää kompleksisuutta ja siihen liittyvää kaaosmaisuuden kokemusta sekä kaaosmaisuuden ilmenemistä ja selviytymiskeinoja asiantuntijatyön arjessa. Tarkastelun ytimessä ...
  • Digitaalisten ratkaisujen soveltaminen luontomatkailuun – teoriaa, kokeiluja ja käyttäjäkokemuksia 

   Prykäri, Essi; Lahden ammattikorkeakoulu; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 48 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tässä julkaisussa esitellään Virtuaaliluonto -hankkeessa tehtyjä kokeiluja, niiden oppeja ja tuloksia. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ja ideoita digitaalisuuden ja virtuaalisuuden hyödyntämiseen luontomatkailussa, ...
  • Lahti Circular Economy Annual Review 2019 

   Orola, Anni; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 56 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   The theme of this publication is circular economy solutions, which is one of the four focus areas at Lahti University of Applied Sciences (LAMK). This publication contains eight articles written by experts and students ...
  • LAMK Well-being and Regenerative Growth: Annual Review 2019 

   Peltonen, Kati; Tommola, Päivi; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 55 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Well-being and Regenerative Growth is one of the strategic focus areas of Lahti University of Applied Sciences (LAMK). The Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2019 illustrates examples of interesting ongoing ...
  • Muotoiluinstituutti aluekehittäjänä 

   Tullinen, Kaisu; Soini-Salomaa, Kristiina; Raappana, Anu; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 51 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilun painoala edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä, kiertotaloutta ja hyvinvointia muotoiluajattelun keinoin. Merkittävä osa toiminnasta tapahtuu hankkeina, joihin haetaan ulkopuolista ...
  • PALMA. Käyttäjälähtöisten matkailupalvelujen kehittämisen opas 

   Kumpulainen, Kati; Pakarinen, Katariina
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 54 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Käyttäjälähtöisten matkailupalvelujen kehittämisen opas on katsaus palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle –projektin aikana syntyneeseen PALMA-malliin. Projektin toteuttivat Lahden ammattikorkeakoulu ja ProAgria ...
  • Palvelumuotoilulla tuottavuutta ja työhyvinvointia 

   Mäenpää, Katariina; Pakarinen, Katariina
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 50 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Muuttuvan toimintaympäristön synnyttämä epävarmuus, odotettu tuottavuus ja henkilöstön työhyvinvointi – kaikki tekijöitä, jotka luovat hankalalta tuntuvaa ristivetoa niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin organisaatioissa. ...
  • Smart Business Annual Review 2018 

   Kotonen, Ulla; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 49 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Älykäs liiketoiminta on yksi neljästä Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan strategisista vahvuusalueista. Sen tavoitteena on edistää tuottavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä yritysten ...
  • Smart Business Annual Review 2019 

   Sallinen, Niina; Kotonen, Ulla; Lahden ammattikorkeakoulu
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 53 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Älykäs liiketoiminta on yksi neljästä Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis ja innovaatiotoiminnan strategisista vahvuusalueista. Sen tavoitteena on edistää tuottavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä yritysten ...
  • Vaikuttavaa oppimista ja kehittämistä simulaatiolla : Simulaatio-oppimistilanteen järjestäminen simulaatiokeskus SimuLtissa 

   Niemi, Sari; Kivinen, Eveliina; Takaluoma, Matleena; Kräkin, Markus; Pukarinen, Eveliina
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 52 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Simulaatio-oppiminen on vaikuttava ja toiminnallinen oppimisen ja kehittämisen muoto – mutta millaisia asioita on tärkeä huomioida simulaatio-oppimistilanteen suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheessa? Tämä julkaisu ...