• Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi : neljä ehdotusta toimintamalliksi 

      Salminen, Janne; Hurskainen, Lassi; Kostia, Silja
      Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 78 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tässä raportissa esitellään neljä eri toimintamallia energia- ja ilmastoneuvonnan järjestämiseksi Päijät-Hämeessä. Ehdotukset on työstetty Päijät-Hämeen liiton rahoittamassa hankkeessa ”Ener¬gia- ja ilmastoneuvonnan ...