- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Game for children to support social skills 

   Marjanen, Päivi; Ojajärvi, Olli; Kumar, Shubham; Kumar, Amit (International Association of Technology, Education and Development, 2018)
   Children learn social and emotional skills from their peers, parents and people with whom they are in contact. According to Vygotsky sociocultural peer group learning is a result of children’s co-operation and interpretative ...
  • Gathering End-user Requirements for the MACICO Public Safety Communications Project 

   Kämppi, Pasi; Tyni, Jaakko; Rajamäki, Jyri (North Atlantic University Press, 2014)
   The Multi-Agency Cooperation In Cross-border Operations (MACICO) project will develop a concept for interworking for security organizations in their daily activity. It deals with cooperation of security organizations that ...
  • Gender Differences in Perceptions of Conventional Video, Virtual Reality and Augmented Reality 

   Dirin, Amir; Alamäki, Ari; Suomala, Jyrki (Kassel University Press, 2019)
  • Gender Microaggressions in Low-Context Communication Cultures : A Perceptual Study in the Context of Higher Education Institutions 

   Gaisch, Martina; Chydenius, Tarja; Preymann, Silke; Sterrer, Stefanie; Aichinger, Regina (Universitys of Applied Sciences Upper Austria, 2016)
   In recent years the concept of microaggression has increasingly spurred the academic debate resulting in a number of classifications to express its several forms. This contribution seeks to shed light on gender microaggressions ...
  • Geriatrisen kuntoutusosaston omahoitajat työnsä kehittäjinä 

   Silvennoinen, Piia; Ronkainen, Kirsi (Kansanvalistusseura, 2019)
   Artikkelissa kuvataan erään lonkkamurtumapotilaisiin keskittyneen geriatrisen kuntoutusosaston tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia. Hanke käynnistyi hoitajien aloitteesta, ja sen tavoite oli omahoitajien työkäytänteiden ...
  • Globaalisti kestävällä polulla : Kansainvälisen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet 

   Ylikoski, Teemu; Hirvikoski, Tuija; Koski, Mari; Kuivalainen, Roope; Lahtinen, Hanna; Majakulma, Arja; Meristö, Tarja; Männikkö, Anna-Liisa; Poutanen, Marjo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä selvityksen tarkoitus on määritellä Laurea-ammattikorkeakoulun tahtotila liittyen kansainvälisyyden edistämiseen, kuvata nykytila ja määritellä askeleet, joilla tahtotila saavutetaan. Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ...
  • Global Water Ecosystem : past, present, future? 

   Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka (Finland Futures Research Centre, 2018)
   Water resources at the globe are among the critical elements of life conditions not only for biological processes but for industry as well. It is not only the water consumption for different kind of purposes but also the ...
  • Governance of an Externally Funded Research and Development : A Multiple Case Study Analysis 

   Pirinen, Rauno (WSEAS Press, 2012)
   Externally funded research and development (R&D) can promote a value that is achieved in R&D projects. This value can be expanded and utilised by regional actors, networks and innovation systems, and it can contribute ...
  • Government.com? Multifunctional cabinet portfolio analysis of 201 national governments 

   Roth, Steffen; santonen, teemu; Heimstädt, Maximilian; Clark, Carlton; Trofimov, Nikolay; Kaivo-oja, Jari; Atanesyan, Arthur; Laki, Balazs; Sales, Augusto (Emerald Publishing Limited, 2019)
   The purpose of this paper is to examine how much value national governments worldwide place on political, economic, scientific, artistic, religious, legal, sportive, health-related, educational and mass media-related issues. ...
  • Green Transition - Changing Thinking Patterns and Actions in Practice 

   Ekström, Maria; Hytönen, Kaisa (International Academy of Technology, Education and Development, 2022)
   To ensure possibilities to economic growth and prosperity in a long-term basis, the societies need to find ways to preserve natural resources and start acting more responsibly and sustainably. In this paper we adopt an ...
  • The Grey Areas Between Open and Closed in Innovation Networks 

   Leminen, Seppo; Turunen, Taija; Westerlund, Mika (Talent First Network (Carleton University), 2015)
   This study argues that there are different degrees of openness and closedness in innovation activity, and it highlights the need for more research on the "grey areas" between totally open and totally closed innovation, ...
  • Group assignments require specific assessment tools 

   Guilland, Auli; Hakkarainen, Anne; Heinonen, Jarmo; Harmoinen, Päivi (IATED, 2013)
   Education should be developed to better correspond to the needs of real-life situations and be the focal point of teaching and learning, thus enabling students to develop appropriate competencies for working life. In the ...
  • Guidance and counseling process supporting the assessment of gained competence in RDI projects 

   Aaltonen, Katri; Camara, Antonius (Arene ry, 2014)
   The working life oriented pedagogical models (e.g., Learning by Developing, Problem Based Learning, Innovation Pedagogy), which have been taken in use in the universities of applied sciences, have made a change in the ...
  • Guidance of the Path Students 

   Lahtinen, Nina; Häkkinen, Johanna (International Academy of Technology, Education and Development, 2019)
   The purpose of this research and development work is to develop guidance of the path students in Laurea University of Applied Sciences. Guidance can be used to support student’s development of agency. In this article, ...
  • Haavahoidon erikoistumiskoulutus sairaanhoitajan uramallin tukena 

   Pennanen, Tiina; Seppänen, Salla (Suomen Haavanhoitoyhdistys ry, 2022)
   Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan hoitotyön jaosto on tehnyt ehdotukset kliinisen hoitotyön erikoisaloista (1), niiden osaamiskuvauksista ja keskeisistä sisältöalueista. Haavanhoito on yksi 17:sta kliinisen ...
  • Haavahoidon osaaminen nyt ja tulevaisuudessa 

   Seppänen, Salla (Suomen Haavanhoitoyhdistys, 2020)
   SUOMEN HAAVAHOITOYHDISTYS on 25 toimintavuotensa aikana aktiivisesti hakenut ratkaisuja ammattilaisten haavahoidon osaamisen kehittämiseen mm. järjestämällä alueellisia koulutuksia ja valtakunnallisia koulutuspäiviä sekä ...
  • Hahmottamisen laaja-alaisuus ja tiedon luonne 

   Seppälä, Mikael (Tietojohtaminen, 2022)
   Yhdysvaltain kongressitalon valtausyrityksen, Convoy Finland -mielenosoituksen ja vaikkapa koronaan liittyvän rokotekriittisyyden yhteydessä tulee usein mietittyä, että mistä niihin uskomisen taustalla olevassa ymmärryksessä ...
  • Handbok – CREAR digitalt verktyg för utvärdering av servicebehovet 

   Kasurinen, Helena; Launikari, Mika; Vuorinen, Raimo; Laakkonen, Tarja; Männistö, Erja; Sorjonen, Maarit; Korhonen, Jarkko; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurea Julkaisut | Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   För att stärka studerandenas välbefinnande, agentskap och resiliens har man inom projektet RETU Resiliens och framtidstro (ESF, 2018–2020) utvecklat ett digitalt verktyg för utvärdering av servicebehovet CREAR (https://crear.fi/). ...
  • Handbook for Co-creation 

   Hagman, Katja; Hirvikoski, Tuija; Wollstén, Piia; Äyväri, Anne (Espoon kaupunki, 2018)
   In the next decades, the world will change more than it has changed in the last centuries. Inspiring innovations change established operations, creating new opportunities for building a sustainable and human-oriented ...
  • Handbook for CREAR digital service need indicator 

   Kasurinen, Helena; Launikari, Mika; Vuorinen, Raimo; Laakkonen, Tarja; Männistö, Erja; Sorjonen, Maarit; Korhonen, Jarkko; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurea Julkaisut | Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   The crear digital service need indicator (https://crear.fi) has been developed as part of the RETU Resilience and Future Belief project (ESF, 2018–2020) to strengthen the well-being, agency and resilience of students. It ...