- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • I give a dime if you do, too! The influence of descriptive norms on perceived impact, personal involvement, and monetary donation intentions 

   Gugenishvili, Ilia; Francu, Ruxandra‐Elena; Koporcic, Nikolina (Henry Stewart, 2021)
   Individual donations are the main source of income for charitable organizations. This study aims to understand whether, when, and how descriptive norms can be used to motivate individual monetary donations. Our findings ...
  • Ideasta toteutukseen : verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta 

   Mänty, Irma; Nissinen, Pasi
   Laurea Julkaisut C9 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Verkko-opetuksen toteuttaminen edellyttää tietoa, taitoja ja uusien toimintatapojen omaksumista. Julkaisussa annetaan eväitä opettajien kouluttamiseen sekä esitellään Laurean verkko-opetuksen suunnittelun ja hallinnan ...
  • Ideavarkaissa: 12 pedagogista mallia portfolioista pakohuoneisiin 

   Leppäniemi, Tiina; Eskelinen, Anne; Gröhn, Saara; Hietanen, Auli; Holmikari, Johanna; Honkonen, Anniina; Jokela, Jorma; Järvi, Jussi; Laitinen, Jukka; Lehtilinna, Minna-Kaisa; Lehto, Teija; Lund, Virpi; Makkonen, Anne; Moisander, Hannele; Meristö, Tarja; Nykänen, Anna; Ojasalo, Katri; Poutanen, Marjo; Rajamäki, Jyri; Sarkkinen, Jarmo; Uutela, Juha; Ylitalo, Milla; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurean julkaisusarja / Laurea Publications (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tieteen avoimuus on ollut muutaman viime vuoden ajan kuuma puheenaihe korkeakoulukentällä. Avoimuus ei järjestelmällisesti ulotu opetustilanteisiin eikä korkeakoulupedagogiikan käytännönläheisestä toteutusmalleista löydy ...
  • Identifying Biomedical and Health Informatics Competencies In Higher Education Curricula 

   Ahonen, Outi; Kinnunen, Ulla-Mari; Lejonqvist, Gunn-Britt; Apkalna, Baiba; Viitkar, Kersti; Saranto, Kaija (IOS Press, 2018)
   This study describes the knowledge, skills and competencies found in bachelor’s degree curricula for health and social care, engineering and business. The International Medical Informatics Association (IMIA) biomedicine ...
  • Identifying Health and Wellbeing Living Lab Business Model Attributes 

   Santonen, Teemu; Julin, Mikko (International Society for Professional Innovation Management, 2018)
   The number of officially certified Living Labs have been steadily growing since the launch of European Network Living Labs (ENoLL) over a decade ago. By far the most popular thematic focus area among ENoLL members is the ...
  • Identifying Living Lab orchestrators’ individual-level skills 

   Äyväri, Anne; Hirvikoski, Tuija; Uitto, Heidi (European Network of Living Labs, 2019)
  • IFMP Summer School is heading for new horizons 

   Matvejeff, Pekka (European Facility Management Association, 2013)
   The IFMP is an international Facility Management Program, which first started in 1996. The program offers students the opportunity to learn, and implement the latest FM ideas within real-life company project cases. The ...
  • Ihminen kehittämisen keskiössä : Näkökulmia kansalaislähtöisyyteen, monituottajuuteen ja hyvinvointialan rakenteiden kehittämiseen 

   Willner, Hanna; Anttila, Mika; Tuohimaa, Hanna; Meristö, Tarja; Åby, Hanna; Behm, Anna; Vuorio, Elina; Knaapi-Junnila, Sari; Korpela, Anna; Koskinen, Jani; Otim, Ronald; Tuomisto, Antti (Innopark Programmes, 2014)
   Pumppu-hankkeessa ihminen on ollut kansalaislähtöisesti kehittämisen keskiössä. Hankkeessa on edistetty ja kehitetty kansalaislähtöisiä monituottajamalleja hyvinvointipalveluissa. Hankkeen tavoitteena on ollut uudistaa ...
  • Ihmiset tekevät Suurpellon : Koulii-hankkeen arviointitutkimus 

   Juujärvi, Soile; Pesso, Kaija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Koulii-hankkeen nimi tulee verbistä koulia, joka tarkoittaa kkasvien kasvattamista pienissä ruukuissa ennen niiden siirtämistä varsinaiselle kasvualustalle. Olemme kasvattaneet ideoiden siemenistä palvelujen taimia, joita ...
  • Ikäihmisten kotona asumista tukeva osaaminen : Ideoita koulutuksen kehittämiseen 

   Santonen, Teemu; Zechner, Minna; Myllymaa, Tapio; Fagerlund, Pirja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Vuosina 2011 - 2013 toteutettu pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin ForeMassi2025-verkostohanke kohdentui ikäihmisten kotona asumista tukeviin hyvinvointipalveluihin sekä turvallisuusalaan. Juuri nyt koulutus- ja ...
  • Ikääntyvien henkilöiden voimaharjoittelu 

   Julin, Mikko (Koulutettujen hierojien liitto, 2015)
   Suomen väestö ikääntyy vauhdilla. Tämän vuoksi on tärkeää, että ikääntyvät ihmiset kokevat terveytensä hyväksi ja voivat aktiivisesti nauttia elämästään. Fyysisellä aktiivisuudella on osoitettu olevan lukuisia positiivisia ...
  • Ilmaisia lounaita ei ole, ainakaan avoimen toimintakulttuurin edistämisessä - JAMK ponkaisi ykköstasolta kärkeen 

   Tolonen, Tiina; Marjamaa, Minna (AMKIT-konsortio, 2020)
   Suomen ammattikorkeakouluissa on tehty useamman vuoden ajan systemaattisesti työtä avoimuuden edistämiseksi ja nyt työ alkaa tuottaa tulosta. Seitsemän ammattikorkeakoulua saavutti korkeimman kypsyystason opetus- ja ...
  • Iloa ja osaamista : Kehittämispohjainen oppiminen innostuksen lähteenä 

   Niinistö-Sivuranta, Susanna; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Ammattikorkeakoulujen tehtävä korkeakoulukentässä on tuottaa ratkaisu-ja ja tulevaisuuden osaamista. Opaiskelijoiden osallisuus, kumppanuuksien merkitys ja mmattikorkeakoulupedagogiikan mahdollisuudet esitellään kirjassa ...
  • Iloa liikuntaan! 

   Marttila, Katja; Haverinen, Marjaana; Leskelä, Johanna; Stepanoff, Johanna (Suomen nivelyhdistys, 2015)
   Nivelrikkoisen asiakkaan toimintakykyä edistävä yhteistyöprojekti Suomen Nivelyhdistyksen ja eri oppilaitosten välillä starttasi viime syksynä. Laurea-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat tuottivat hankkeen aikana ...
  • ILONA : Verkostoitunut kehittämishanke päivähoidossa ja vanhustyössä 

   Hartikainen, Anne; Packalen, Leena; Saarinen, Kaija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämä raportti on kuvaus ILONA-hankkeessa (ILONA -verkostoitunut kehittämishanke päivähoidossa ja vanhustyössä) tehdystä kehittämistyöstä ja sen arvioinnista. Hankkeen tavoitteena oli sekä työntekijöiden että koko työyhteisön ...
  • Impact and Feasibility of Information Technology to Support Adolescent Well-Being and Mental Health at School: A Quasi-Experimental Study 

   Anttila, Minna; Lantta, Tella; Ylitalo, Milla; Kurki, Marjo; Kuuskorpi, Marko; Välimäki, Maritta (Dove Medical Press, 2021)
   Purpose: Health-related behaviors that arise during adolescence can have important, some-times lifelong, implications on a person’s health. Psychiatric and neurodevelopmental diag-noses among minors have increased, and the ...
  • Impacts of a Care Robotics Project on Finnish Home Care Workers’ Attitudes towards Robots 

   Rantanen, Teemu; Leppälahti, Teppo; Porokuokka, Jaakko; Heikkinen, Sari (MDPI, 2020)
   Technological advances in elderly care have been rapid, and the introduction of robots in care will be a topical issue in the near future. There has been little research into the possibility of influencing care workers’ ...
  • Improve your Digital Health Care and Social Welfare Competencies 24/7! 

   Ahonen, Outi; Id-Korhonen, Annamaija; Juvonen, Sanna; Koivisto, Jaana-Maija; Kuosa, Piia; Pekkarinen, Virpi; Pöyry-Lassila, Päivi; Rintala, Tuula-Maria; Ruotsalainen, Anna-Leena; Sihvo, Päivi; Viljanen, Jenni; Buure, Tuija; Drake, Merja; Eloranta, Sini; Harmoinen, Päivi; Heino, Taina; Helminen, Kristiina; Koski, Arja; Koskinen, Raija; Laurila, Marianne; Lepola, Susanna; Liljeroth, Pia; Maijala, Virpi; Malkavaara, Mikko; Nieminen, Sanna; Nöjd, Taija; Ojala, Kati; Parviainen, Tiina; Pasanen, Miia; Ryhänen, Anne; Salminen, Suvi; Sanerma, Päivi; Sarkkinen, Jarmo; Sirviö, Timo; Tamminen, Pia; Tauriainen, Pia; Tiainen, Minna; Tolonen, Tarja; Vatanen, Marko; Vesterinen, Olli; Vuolas, Mervi; Laurea-ammattikorkeakoulu
   Laurea erillisjulkaisut (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2021)
   7SotePeda 24/7 (2018–2020) is a project funded by the Finnish Ministry of Education and Culture. 23 Finnish universities have taken part in the project. The vision for the project: “Higher education teachers are multidisciplinary ...
  • Improvement suggestions for the DSRM model 

   Eteläaho, Elina; Pirinen, Rauno; Tuomi, Pilvi (AIS, 2015)
   This study addresses the process of Design Science Research Methodology (DSRM). The study’s proposal is that the DSRM process can be revised by relevant elements, such as user experience, co-creativity, and trust building. ...
  • Improving Cyber Situational Awareness in Maritime Surveillance 

   Simola, Jussi; Rajamäki, Jyri (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2018)
   Maritime surveillance has become one of the main areas in managing overall situational awareness. For example, the growing importance of maritime traffic in cross-border trade has created new pressures to develop new ...